Komplett kommunikation

Vi lyssnar på användarna och bygger det som de behöver

Vi började med målgruppen hörselskadade, döva, dövblinda samt personer med svårigheter att tala eller i behov av kognitivt stöd. Men eftersom lösningarna fungerar så bra för personer med höga krav så fungerar det för alla.

TM - Videokommunikation för alla

Ring privat eller på jobbet. TM erbjuder videomöten på distans för personer och organisationer. Det går även att ringa till vanlig taltelefon. TM följer standarden Totalkonversation vilket ger tillgång till nationell förmedlingstjänst på teckenspråk och texttelefon. Realtidstext gör det möjligt att förtydliga och skriva samtidigt och ångra det man skriver under pågående samtal.

TM erbjuder HD-kvalitet på video och ljud gör att synsvaga och hörselnedsatta kan använda de resurser de har kvar på bästa sätt. Det finns funktioner som är nödvändigt för vissa användare, men bra för alla såsom synanpassning av typsnitt, färg och storlek på text samt färg på bakgrund. 

Här finns TM-Touch för läsplattor, TM-Mobile för smartphones och TM-PC för stationär dator.

 

 

 

 

 

 

TERA ger Komplett Kommunikation

TERA är en världsunik innovation i teknikens framkant som gör att hörselskadade och döva kan ringa vanliga telefonsamtal. Det går att koppla in en tredje person som tolk. TERA gör att nya grupper kan använda samhällstjänster som bygger på tonval. Den inbyggda AI-tolken textar det samtalsparten säger och kan ge röst åt den text du skriver. Texten finns kvar efteråt och fungerar då som kognitivt stöd. TERA kan användas istället för texttelefoni. TERA har även video enligt standard för Totalkonversation. TERA finns idag i följande utformningar: TERA-Touch för läsplatta och TERA-Mobile för smartphones. TERA finns även i lokal variant för den som vill ha skrivtolken i fickan: TERA-Local.

 

TM-ALERT - Alltid nåbar när det gäller

Alla som vill borde har rätt att finnas till hands när någon kontakta en. Några livshändelser är mer avgörande än andra. Med TM-ALERT  märker du om någon ringer eller skickar meddelanden oavsett var du är: på utflykt eller i utlandet, på jobbet, hemma eller på sjukhus. Du kan passa möten och bli väckt om du sover. Lång batteritid och möjlighet att ställa in stark extra vibration gör att du kan vara trygg. Alla våra produkter fungerar även med den varseblivning som redan idag förskrivs i regionerna.