Komplett kommunikation

Vid alla tillfällen

För samman människor

Ger delaktighet

Vi började med målgruppen hörselskadade, döva, dövblinda samt personer med svårigheter att tala eller i behov av kognitivt stöd. Men eftersom lösningarna fungerar så bra för personer med höga krav så fungerar det för alla.

 

TM - Bildtelefoni med hög kvalitet på video och ljud

Vår användare behöver detta för att få kommunikation som fungerar. Många av våra TM-användare är teckenspråkiga och behöver kunna läsa av den andres ansikte eller läppar. TM har realtidstext och fungerar även för texttelefoni. Här finns TM-Touch för läsplattor, TM-Mobile för smartphones, TM-PC för stationär dator och trotjänaren TM-9000.

 

 

 

 

TERA - Nästa generations bildtelefon

Världsledande ny teknik som gör att hörselskadade och döva kan ringa vanliga telefonsamtal. Det går alltså att koppla in en tredje person som tolk. TERA gör att nya grupper kan använda samhällstjänster som bygger på tonval. Den inbyggda AI-tolken textar det motparten säger och kan ge röst åt den text du skriver. Texten finns kvar efteråt och fungerar då som kognitivt stöd. TERA kan användas istället för texttelefoni. TERA har även video enligt standard för Totalkonversation. TERA finns idag i följande utformningar: TERA-Touch för läsplatta och TERA-Mobile för smartphones.

 

TM-ALERT - Alltid nåbar när det gäller

Alla som vill borde har rätt att finnas till hands när någon kontakta en. Några livshändelser är mer avgörande än andra. Med TM-ALERT  märker du om någon ringer eller skickar meddelanden oavsett var du är: på utflykt eller i utlandet, på jobbet, hemma eller på sjukhus. Du kan passa möten och bli väckt om du sover. Lång batteritid och möjlighet att ställa in stark extra vibration gör att du kan vara trygg. Alla våra produkter fungerar även med den varseblivning som redan idag förskrivs i regionerna.