TM-Touch - den optimala bildtelefonen för surfplattan.

TM-touch är TM för surfplatta. TM-Touch tar upplevelsen av videosamtal till en högre nivå, är smidig att använda och lätt att ta med sig. Det smidiga med Appen är att du kan ha den aktiv i bakgrunden (Multikörning) och därmed arbeta med din iPad och samtidigt vara anträffbar för inkommande videosamtal. Att ha Appen öppen i bakgrunden ökar din anträffbarhet.

Teckenspråk: https://player.vimeo.com/video/46870847

Användning

Videotelefon för teckenspråkiga
Video, eller bildtelefonsamtal som många kallar det, gör att du även kan kommunicera på teckenspråk med andra som har bildtelefon eller ringa tolktjänster. I Sverige finns en nationell tolktjänst för teckenspråk som är öppen dygnet runt alla dagar i veckan.

Om du inte kunde svara
När du sätter på TM-Touch ser du om någon har försökt få tag på dig medan du var upptagen genom att en markering på App-ikonen har tänts. Listan Obesvarade samtal hjälper dig att se vem det var. Det finns en inbyggd videosvarstjänst. Den gör att du kan lämna videosvarsbesked på teckenspråk och få tillbaka videomeddelanden på teckenspråk. Du kan alltså lämna hemmet eller arbetsplatsen och ändå få videomeddelanden. Du kan också välja textsvar om du hellre vill ha det. Ljud fungerar också om du vill.

Kognitivt stöd
Video gör att du kan se den andre. Video- ljud- och textkvaliteten är mycket hög för att kommunikationen ska klara den höga nivå av krav som våra användare ställer. 

Anpassning
Synanpassning i inställningar gör att texten kan anpassas så att du får den färg och storlek du önskar.
Möjlighet till videotelefoni, ljud och realtidstext med mycket hög kvalitet.
Du kan även ansluta TM-Touch till varseblivning. 

Åtkomst till samhällstjänster
TM-Touch är utformad enligt standarden Totalkonversation.  Kan använda dagens förmedlingstjänster för bildtelefoni och texttelefoni. Även analog texttelefoni är möjlig.

Hur skaffar jag T-Meeting TM/TERA?

Både T-Meeting TM och TERA är hjälpmedel. Regionerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det i vardagen - eller om dina behov har förändrats. Hur det sker och vilka regler som finns beror på var du bor. Vänd dig till din region för hjälp – exempelvis Hörcentralen, Alternativ Telefoni eller Habiliteringen.
Behöver du T-Meeting TM/TERA i ditt arbete är det genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen ansökan av hjälpmedel sker.

Standarder

 • Följer öppen standard-Totalkonversation vilket innebär att den fungerar som både bildtelefon och texttelefon, och ger möjligheter att blanda teckenspråk, tal och skriven text.
 • Stödjer världsstandarden för realtidstext RFC 4103/T.140 samt SIP-baserat realtidstext "Reliable text". Detta är möjligt tack vare T-Meetings protokoll G.R.E.A.T som möjliggör automatisk anpassning till motpartens textprotokoll. Därmed tillförsäkras du en fungerande realtidstext kommunikation.
 • SIP-baserad klient som kan delta i videokonferens med andra stora system från till exempel Cisco and Polycom. Möjlighet till att ansluta sig till videokonferens med flera deltagare.

Systemkrav

 • System:  iOS och Android
 • För iPad är kravet iPadOS 8 eller senare och första generationen iPad Air eller senare. Även andra generationen av iPad Mini eller senare går bra.
  Vi rekommenderar att alltid använda senaste version av iOS och hårdvara som stödjer detta.:
  iPad Pro 12,9 tum (femte generationen)
  iPad Pro 12,9 tum (fjärde generationen)
  iPad Pro 12,9 tum (tredje generationen)
  iPad Pro 11 tum (tredje generationen)
  iPad Pro 11 tum (andra generationen)
  iPad Pro 11 tum (första generationen)
  iPad Air (fjärde generationen)
  iPad mini (sjätte generationen)
  En bild på tre iPad-modeller med hemknapp.
  iPad Pro 12,9 tum (första och andra generationen)
  iPad Pro 10,5 tum
  iPad Pro 9,7 tum
  iPad Air (tredje generationen)
  iPad Air 2
  iPad (nionde generationen)
  iPad (åttonde generationen)
  iPad (sjunde generationen)
  iPad (sjätte generationen)
  iPad (femte generationen)
  iPad mini (femte generationen)
  iPad mini 4
 • För Android rekommenderas en surfplatta med Android 5.0 eller senare. 
  Vi rekommenderar en hårdvara med framåtriktad ("selfie") kamera som är ljuskänslig och klarar 720p HD i 30 fps samt med en processor som klarar av att komprimera en 720p HD 30 fps videoström som H.264 och VP8.
 • Du laddar ner TM-appen till den enhet som du använder för telefonsamtal
 • Kopplas upp via WiFi eller med hjälp av SIM-kort.
 • Kan kopplas till internet via WiFi eller inbyggd 3G eller 4G i plattan.
 • Bildkvalitet

Manualer

TM-Touch/TK/TERA på Teckenspråk och Textat

 

TM - Video och distanskommunikation för alla

Funktionellt likvärdig telefoni

Döva och andra teckenspråkiga kan telefonera som andra, antingen direkt till andra med bildtelefon, allmän videotelefoni eller viaden nationella förmedlingstjänsten för teckenspråk. Det går också att ringa upp teckenspråkstolk om man vill ha ett samtal i rummet tolkat - på sjukhus, i hemmet eller var du än är.

Tillgängliga gruppmöten för telefoni Med TM-PC och så småningom på fler plattformar, går det att koppla ihop ett antal telefonsamtal i samma möte. Koppla in andra bildtelefoner (även andra än T-Meeting), vanlig taltelefon, teckenspråkstolk på förmedlingstjänsten. Den deltagare som använder TERA får det som sägs i mötet textat.

Dövblinda är de första som började använda TM och är en hjärtegrupp för T-Meeting. Genom att extremt höga krav ställts har alla T-Meetings produkter en mycket hög kvalitet. Det finns möjlighet att anpassa textstorlek och färg på text och bakgrund. All text kan överföras till punktskrift.

Hörselnedsatta som behöver texttelefon. Bra när man vill ringa till någon annan som har texttelefon. Genom att ringa den nationella samtalsförmedlingen för texttelefoni går det dessutom att ringa vem man vill. En person fungerar som förmedlare och skriver det som mottagaren säger i andra änden.