TM-Touch för surfplattor.

TM-Touch

TM-touch är TM för surfplatta. TM-Touch tar upplevelsen av videosamtal till en högre nivå, är smidig att använda och lätt att ta med sig. Det smidiga med Appen är att du kan ha den aktiv i bakgrunden (Multikörning) och därmed arbeta med din iPad och samtidigt vara anträffbar för inkommande videosamtal. Att ha Appen öppen i bakgrunden ökar din anträffbarhet.

Teckenspråk: https://player.vimeo.com/video/46870847

Användning

Videotelefon för teckenspråkiga
Video, eller bildtelefonsamtal som många kallar det, gör att du även kan kommunicera på teckenspråk med andra som har bildtelefon eller ringa tolktjänster. I Sverige finns en nationell tolktjänst för teckenspråk som är öppen dygnet runt alla dagar i veckan.

Om du inte kunde svara
När du sätter på TM-Touch ser du om någon har försökt få tag på dig medan du var upptagen genom att en markering på App-ikonen har tänts. Listan Obesvarade samtal hjälper dig att se vem det var. Det finns en inbyggd videosvarstjänst. Den gör att du kan lämna videosvarsbesked på teckenspråk och få tillbaka videomeddelanden på teckenspråk. Du kan alltså lämna hemmet eller arbetsplatsen och ändå få videomeddelanden. Du kan också välja textsvar om du hellre vill ha det. Ljud fungerar också om du vill.

Kognitivt stöd
Video gör att du kan se den andre. Video- ljud- och textkvaliteten är mycket hög för att kommunikationen ska klara den höga nivå av krav som våra användare ställer. 

Anpassning
Synanpassning i inställningar gör att texten kan anpassas så att du får den färg och storlek du önskar.
Möjlighet till videotelefoni, ljud och realtidstext med mycket hög kvalitet.
Du kan även ansluta TM-Touch till varseblivning. 

Åtkomst till samhällstjänster
TM-Touch är utformad enligt standarden Totalkonversation.  Kan använda dagens förmedlingstjänster för bildtelefoni och texttelefoni. Även analog texttelefoni är möjlig.

Standarder

 • Följer MFDs definition av Totalkonversation vilket innebär att den fungerar som både bildtelefon och texttelefon, och ger möjligheter att blanda teckenspråk, tal och skriven text.
 • Stödjer världsstandarden för realtidstext RFC 4103/T.140 samt SIP-baserat realtidstext "Reliable text". Detta är möjligt tack vare T-Meetings protokoll G.R.E.A.T som möjliggör automatisk anpassning till motpartens textprotokoll. Därmed tillförsäkras du en fungerande realtidstext kommunikation.
 • SIP-baserad klient som kan delta i videokonferens med andra stora system från till exempel Cisco and Polycom. Möjlighet till att ansluta sig till videokonferens med flera deltagare.

Systemkrav

 • System:  iOS och Android
 • För Android rekommenderas en surfplatta med Android 5.0 eller senare. 
 • För iPad är kravet iOS 8 eller senare och första generationen iPad Air eller senare. Även andra generationen av iPad Mini eller senare går bra.
  Vi rekommenderar att alltid använda senaste version av iOS och hårdvara som stödjer detta.
 • För Android rekommenderas en surfplatta med Android 5.0 eller senare. 
  Vi rekommenderar en hårdvara med framåtriktad ("selfie") kamera som är ljuskänslig och klarar 720p HD i 30 fps samt med en processor som klarar av att komprimera en 720p HD 30 fps videoström som H.264 och VP8.
 • Du laddar ner TM-appen till den enhet som du använder för telefonsamtal
 • Kopplas upp via WiFi eller med hjälp av SIM-kort.
 • Kan kopplas till internet via WiFi eller inbyggd 3G eller 4G i plattan.
 • Bildkvalitet

Manualer

TM-Touch/TK/TERA på Teckenspråk och Textat

Hur skaffar jag T-Meeting TM/TERA?

Både T-Meeting TM och TERA är hjälpmedel. Landstingen och regionerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om man behöver det i vardagen. Hur det sker och vilka regler som finns beror på var man bor.
Behöver man T-Meeting TM/TERA i sitt arbete är det genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen ansökan av hjälpmedel sker.

TM - Videokommunikation för alla

TM kan användas såväl som bildtelefon som terminal vid videokonferenser.
Även flerpartssamtal på distans är möjligt. Telefonsvarare, realtidstext och anpassningar för synskadade ger inkludering. Kontakter samlar du i kontaktlistan.
Om du inte hann svara kan du se i historiken vem som ringde och läsa av telefonsvararen. Välj mellan text eller videomeddelande.
TM finns för läsplattor, mobiltelefoner och datorer.