TM-PC

TM-PC är en bildtelefon gjord för Windows datorer med målgruppen döva, dövblinda och hörselskadade. Den är populär på arbetsplatser eller andra sammanhang där användaren föredrar att sitta vid en dator. 

I TM-familjen är denna ofta vald som hjälpmedel för dövblinda / hörselvarierade med synskada. Detta eftersom det går att få kristallklar video med full HD. TM-PC kan användas ihop eller samtidigt med synhjälpmedel för synskadade som finns på PC. Det går att realtidstexta vilket är nödvändigt vid användning av punktskriftsdisplay. Den höga ljudkvalitén underlättar för hörselskadade i denna grupp.

TM-PC kan användas tillsammans med nationell förmedlingstjänst för bild- och texttelefoni ämnad för döva och hörselskadade. I Sverige är denna öppet dygnet runt. Fungerar även vid all professionell service som använder standarden Totalkonversation. Fungerar ihop med vanliga kommersiella videokonferensystem. Det gör det möjligt att delta i vanlig videokonferens med flera deltagare.

TM-PC finns även i en variant där man kan koppla samman flera samtal TM-Flerpart se mer information där.

Användning

Åtkomst till samhällstjänster
TM-PC är utformad enligt standard för Totalkonversation och kan använda dagens förmedlingstjänster för bildtelefoni och texttelefoni. Även analog texttelefoni är möjlig. I Sverige finns nationell tolktjänst för teckenspråk samt texttelefonförmedling som är öppen dygnet runt alla dagar i veckan.

Videotelefon för teckenspråkiga
Video, eller bildtelefonsamtal som många kallar det, gör att du även kan kommunicera på teckenspråk med andra som har bildtelefon eller ringa tolktjänster.

Texttelefon och ljud
TM-PC tillåter att du stänger av ljudet vid behov och så även motpartens ljud. TM-PC kan göras till en sofistikerad texttelefon genom genom en enkel inställning.

Videosvar eller textsvar - välj själv
Du har möjligheten att automatiskt använda personliga video- eller textsvarsmeddelande vid inkommande samtal. Den som ser din hälsning kan i sin tur lämna ett privat videomeddelande eller meddelande i form av video eller text. Du kan alltså lämna hemmet eller arbetsplatsen och ändå få meddelanden. Talsvarsmeddelande fungerar också om du vill. Funktionaliteten är inbyggd i TM-PC-mjukvaran vilket betyder att det inte behövs abonnemang från en serverbaserad tjänst.

Tillgänglighet

Synanpassning
Synanpassning i inställningar gör att texten kan anpassas så att du får den färg och storlek du önskar.
Kan användas tillsammans med synhjälpmedel avsedda för PC. 

Punktskrift
Du kan ansluta TM-PC till punktdisplay.

Varseblivning
Fungerar med vanligaste varseblivningssystemen i Sverige typ Bellman Symfon, signolux och GN Resound och TM-Mobile. Fungerar även med nätverksbaserade varseblivningssystem.

Hög video- ljud- och textkvalitet
Video- ljud- och textkvaliteten är mycket hög för att kommunikationen ska klara den höga nivå av krav som våra användare ställer. Kristallklar video och ljudkvalitet: CIF, VGA, HD & Full HD upp till 30 eller 60 fps samt HD ljud.

Hur skaffar jag T-Meeting TM/TERA?

Både T-Meeting TM och TERA är hjälpmedel. Regionerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det i vardagen - eller om dina behov har förändrats. Hur det sker och vilka regler som finns beror på var du bor. Vänd dig till din region för hjälp – exempelvis Hörcentralen, Alternativ Telefoni eller Habiliteringen.
Behöver du T-Meeting TM/TERA i ditt arbete är det genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen ansökan av hjälpmedel sker.

Standarder

  • Följer MFDs definition av Totalkonversation vilket innebär att den fungerar som både bildtelefon och texttelefon, och ger möjligheter att blanda teckenspråk, tal och skriven text.
  • Stödjer världsstandarden för realtidstext RFC 4103/T.140 samt SIP-baserat realtidstext "Reliable text". Detta är möjligt tack vare T-Meetings protokoll G.R.E.A.T som möjliggör automatisk anpassning till motpartens textprotokoll. Därmed tillförsäkras du en fungerande realtidstext kommunikation.
  • SIP-baserad klient som kan delta i videokonferens med andra stora system från till exempel Cisco and Polycom. Möjlighet till att ansluta sig till videokonferens med flera deltagare.

Systemkrav

Maskinvara
Operativsystem: Windows 7 (Home Premium,Professional eller Ultimate, 64-bit) eller senare.
Processor: AMD Dual-Core A4-4300M (2.5GHz) eller motsvarande.
Minne: 4 GB (DDR3 1600 MHz eller motsvarande)
Diskutrymme: minst 80 GB ledigt utrymme.
Grafikkort: AMD Radeon™ HD 7420G + 7610M Dual-grafik eller motsvarande.
Ljudkort: Realtek ALC269Q-VB6-GR eller motsvarande. WiFi: 802.11 bgn

Exempel på hårdvara Dell XPS15 eller motsvarande

Skärmstorlek
För laptop: 15 tum (bildformat 16:9) som klarar upplösning till 1366x768
För Stationär: minst 19 tum.

Webbkamera
Inbyggd: Videoupplösning på HD 1 MP med upplösning 1280x800 eller motsvarande.
Extern: Rekommendation för extern kamera är Logitech HD Pro Webcam C920 eller motsvarande).

TM - Video och distanskommunikation för alla

Funktionellt likvärdig telefoni

Döva och andra teckenspråkiga kan telefonera som andra, antingen direkt till andra med bildtelefon, allmän videotelefoni eller viaden nationella förmedlingstjänsten för teckenspråk. Det går också att ringa upp teckenspråkstolk om man vill ha ett samtal i rummet tolkat - på sjukhus, i hemmet eller var du än är.

Tillgängliga gruppmöten för telefoni Med TM-PC och så småningom på fler plattformar, går det att koppla ihop ett antal telefonsamtal i samma möte. Koppla in andra bildtelefoner (även andra än T-Meeting), vanlig taltelefon, teckenspråkstolk på förmedlingstjänsten. Den deltagare som använder TERA får det som sägs i mötet textat.

Dövblinda är de första som började använda TM och är en hjärtegrupp för T-Meeting. Genom att extremt höga krav ställts har alla T-Meetings produkter en mycket hög kvalitet. Det finns möjlighet att anpassa textstorlek och färg på text och bakgrund. All text kan överföras till punktskrift.

Hörselnedsatta som behöver texttelefon. Bra när man vill ringa till någon annan som har texttelefon. Genom att ringa den nationella samtalsförmedlingen för texttelefoni går det dessutom att ringa vem man vill. En person fungerar som förmedlare och skriver det som mottagaren säger i andra änden.