TM-PC för datorer

TM - Videokvalitet i topp

Bästa möjliga video och ljud. Realtidstext och fungerar även för texttelefoni.
Följer standarden Totalkonversation vilket gör att man kan nå nationell tolkservice på teckenspråk och texttelefon.
TM finns för läsplattor, mobiltelefoner och datorer. TM fungerar även som utmärkt som användarterminal vid videokonferenser.


TM-PC

TM-PC används för stationär dator. Passar bra då man ändå sitter vid en dator ofta på jobbet eller i hemmet. Den är också särskilt lämplig vid skräddarsydda lösningar för synskadade.

Egenskaper

Mycket hög kvalitet på ljud, video och text. Specialgjord för användning vid teckenspråkskommunikation och kommunikation med realtidstext. Du kan realtidstexta och använda meddelanden i olika format med inbäddad ljud och kristallklar video.

Videotelefon för teckenspråkiga
Video, eller bildtelefonsamtal som många kallar det, gör att du även kan kommunicera på teckenspråk med andra som har bildtelefon eller ringa tolktjänster. I Sverige finns en nationell tolktjänst för teckenspråk som är öppen dygnet runt alla dagar i veckan.

Om du inte kunde svara

TM-PC  ger dig möjligheten att automatiskt använda personliga videosvarsmeddelande vid inkommande samtal. Den som ser din hälsning kan i sin tur lämna eget privat videomeddelande  eller meddelande i vilket medialt format som helst (video, text, ljud  dvs totalkonversation videosvarare). Du kan alltså lämna hemmet eller arbetsplatsen och ändå få videomeddelanden. Du kan också välja textsvar om du hellre vill ha det. Ljud fungerar också om du vill. Vår inbyggda funktion kräver inget abonnemang från en serverbaserad tjänst utan denna videosvarsegenskap finns i TM-PC mjukvaran.

Kognitivt stöd
Video gör att du kan se den andre. Video- ljud- och textkvaliteten är mycket hög för att kommunikationen ska klara den höga nivå av krav som våra användare ställer. TM-PC  har flertal kortnummer med ikoner som kan ersättas med egna foton.

Anpassning
Synanpassning i inställningar gör att texten kan anpassas så att du får den färg och storlek du önskar. 
Du kan även ansluta TM-PC till varseblivning och koppla in punktskrift.

TM-PC  tillåter att du stänger av ljudet vid behov och så även motpartens ljud. TM-PC kan göras till en sofistikerad texttelefon genom genom en enkel inställning.

Åtkomst till samhällstjänster
TM-Touch är utformad enligt standarden Totalkonversation.  Kan använda dagens förmedlingstjänster för bildtelefoni och texttelefoni. Även analog texttelefoni är möjlig.

Specifikation

Operativsystem: Windows 7 eller senare

Video
Windows VLC-videospelare, laddas ner från www.videolan.org/vlc/
Levereras med kamera av hög kvalitet som tillbehör.
Kristallklar video och ljudkvalitet: CIF, VGA och HD upp till 30 eller 60 fps

TM-PC stödjer både SIP-baserat realtidstext "Reliable text" och ger T.140 stöd genom att använda T-Meetings eget protokoll G.R.E.A.T för automatisk anpassning (detta behövs när din motpart har stöd av endast en av dessa standarder).

Wi-Fi eller fast uppkoppling samt dataanslutning krävs.
Du laddar ner TM-appen

Möjlighet till att ansluta sig till videokonferens med flera deltagare.
SIP-baserad klient som kan delta i  videokonferens med andra stora system från till exempel Cisco and Polycom.

Realtidstext med inbäddat text, video och ljud. T-Meetings 'GREAT'-protokoll väljer automatiskt mellan olika textprotokoll och därmed tillförsäkrar dig en fungerande kommunikation. Du kan alltså kommunicera med motparter som använder olika typer av textprotokoll. 

Hur skaffar jag T-Meeting?

T-Meeting är hjälpmedel. Landstingen och regionerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om man behöver det i vardagen. Hur det sker och vilka regler som finns beror på var man bor.
Behöver man T-Meeting i sitt arbete är det genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen ansökan av hjälpmedel sker.