TM 9000

 

TM Generation 1

Banbrytande när den var ny.
Följer standard enligt Totalkonversation.
Har realtidstext som också fungerar även för texttelefoni samt video och ljud som stöttar teckenspråkskommunikation och läppavläsning.


TM-9000

TM-9000 finns inte längre för nybeställning (end of production).
Vi har dock fortfarande support kvar för våra användare av TM-9000 

Egenskaper

Helhetslösning med mjukvara inbyggd i en specialutvald telefon för video.

Videotelefon för teckenspråkiga. Video, eller bildtelefonsamtal som många kallar det, gör att du även kan kommunicera på teckenspråk med andra som har bildtelefon eller ringa tolktjänster. I Sverige finns en nationell tolktjänst för teckenspråk som är öppen dygnet runt alla dagar i veckan.

Kognitivt stöd
Video gör att du kan se den andre. Video- ljud- och textkvaliteten är mycket hög för att kommunikationen ska klara den höga nivå av krav som våra användare ställer. 

Anpassning
Synanpassning i inställningar gör att texten kan anpassas så att du får den färg och storlek du önskar.
Möjlighet till videotelefoni, ljud och realtidstext med mycket hög kvalitet.
Du kan även ansluta TM-Touch till varseblivning. 

Åtkomst till samhällstjänster
Utformad enligt standarden Totalkonversation.  Kan använda dagens förmedlingstjänster för bildtelefoni och texttelefoni. Även analog texttelefoni är möjlig.

Specifikation

System:  T-Meetings egna
Kopplas upp via kabel eller WiFi

Bruksanvisning

Beskrivning i bilder och länkar till teckenspråkig information
 
TM 9000 Egenskaper