Kommunikation på lika villkor – för varje individ

När vi utformar med de mest krävande behoven i åtanke skapar vi produkter som gynnar alla. Det handlar inte bara om rättvisa och mänskliga rättigheter, utan också om en inkluderande och universell design – och det är framtidens tänkande. Lika tillgång till kommunikation för alla innebär en Komplett Kommunikation, ett begrepp introducerat av grundarna Max och Faruk Tairi.

Tillgänglighet för alla – individer och organisationer!

Många fullt hörande tar för givet att alla samhällstjänster är lättillgängliga. Men verkligheten ser annorlunda ut. I Sverige finns det idag nästan 2 miljoner hörselskadade. För många av dem, inklusive döva, har det varit svårt att direkt ringa tjänster som banken, 1177 eller vårdcentralen. Historiskt har kommunikationslösningar inom hjälpmedelsområdet främst fokuserat på kommunikation mellan enskilda användare och deras närmaste. Men vi anser att det inte är tillräckligt. Vi strävar efter fullständig jämlikhet. I ett utvecklat välfärdssamhälle bör även myndigheter och företag vara tillgängliga för alla. Vi längtar efter den dag då en dövblind person kan arbeta inom kundtjänst och assistera varje samtal. Med T-Meetings banbrytande teknologi är detta en realitet redan nu.

Vi leder vägen för smart digitalisering inom välfärden

Genom våra senaste framsteg inom AI-talsyntes och automattextning-TERA erbjuder vi kommunikationsteknik som gynnar alla. Vår omfattande produktportfölj möjliggör samarbete för att driva innovation inom välfärden. Med funktioner som GPS-positionering, TERA, Realtidstext, Tillgänglig video, Flerpartssamtal, Växelläsningar och företagslösningar, positionerar vi oss som en värdefull samarbetspartner. Vi anser att välfärdsteknik bör integreras sömlöst. Om en kommun till exempel har en videotjänst bör den vara kompatibel med de video-/bildtelefoner som regionen tillhandahåller. Den bör också fungera med nationell teckenspråkstolkning. På detta sätt uppfyller vi bäst medborgarnas förväntningar. T-Meeting gör detta möjligt!