Komplett kommunikation

Kommunikation på lika villkor - för alla. Genom att designa för den med stora krav så får vi bra produkter för alla. Det är inte bara rättvisa och mänskliga rättigheter utan också inkluderande, universell design - och det är smart. När vi har likvärdig kommunikation för alla har vi Komplett Kommunikation, ett begrepp myntat av grundarna Max och Faruk Tairi.

Nåbarhet för alla - både enskilda personer och organisationer!

För fullt hörande personer finns många situationer och samhällstjänster som tas för givet som åtkomligt för alla. I själva verket är det långt ifrån så. Det finns i Sverige idag närmare 2 miljoner hörselskadade. Många av dessa hörselskadade samt döva har tills nu inte kunnat ringa direkt, ringa banken, 1177, vårdcentralen och andra tjänster. Kommunikationslösningar inom hjälpmedelsområdet har i många år varit fokuserade på att enskilda användare och deras närmast anhöriga ska kunna kommunicera med varandra. Vi menar att detta inte räcker. Vi nöjer oss inte, vi vill se full jämlikhet. I ett moget välfärdssamhälle ska även myndigheter och företag vara tillgängliga. Vi ser fram emot den dagen då en dövblind person kan arbeta i en kundtjänst och hjälpa alla som ringer in. Med T-Meetings världsledande spjutspetsteknik är detta möjligt redan idag.

Nu bidrar vi till en smart digitalisering inom välfärden

Med våra senaste innovationer inom AI- talsyntes och automattextning-TERA, har vi nu kommunikationsteknik som är bra för alla.  Vår gedigna produktkatalog gör det möjligt att i nära samarbete åstadkomma välfärdsinnovation. Med komponenter som GPS-positionering, TERA, Realtidstext, Tillgänglig video, Flerpartssamtal, Växelläsningar och lösningar för business är vi en intressant samarbetspartner. Vi ser det som självklart att välfärdsteknik ska kunna användas sömlöst. Har exempelvis kommunen en videotjänst ska den fungera med de video-/bildtelefoner som regionen erbjuder som hjälpmedel till invånarna. Den ska också fungera tillsammans med nationell tolkservice på teckenspråk. Så tillvaratar vi medborgarnas förväntningar bäst. T-Meeting gör det möjligt!