Artiklar

Hur fungerar TERA?

26 November 2021

Vår medarbetare Veronica förklarar mer ingående hur TERA fungerar!

T-Meetings podd "Tillgänglig kommunikation för alla" finns nu ute!

26 October 2021

Tillgänglig kommunikation för alla! En podd där vi diskuterar två viktiga begrepp; tillgänglighet och kommunikation. Hur tillgänglig är samhället idag för de som är döva eller har en hörselnedsättning? Vad krävs för att kommunikationen verkligen ska bli tillgänglig för alla? Kan AI förbättra tillgängligheten för den här gruppen? Mer om detta i podden Tillgänglig kommunikation för alla!

Mer om TERA på teckenspråk

8 September 2021

Det uppstår olika situationer då en tolk inte är tillgänglig. Att kunna ringa ett akut samtal eller kunna fråga någon om hjälp utan fysisk tolk kan ge en känsla av trygghet och ökad välmående. Kanske har du inte hunnit boka en fysisk tolk? Då finns TERA där för dig.

Tydligt teckenspråk

21 June 2021

Till hösten kickar vi igång med ett pilotprojekt!

Harry testar TERA i fem månader

18 December 2020

Under 10 år har Harry Eriksson inte kunnat använda telefon. Nu har Harry provat TERA under fem månader. Han har timslånga samtal i telefon med anhöriga och har använt TERA-Local på restaurangbesök. Att klara sig själv är viktigt och nu kan Harry utföra ärenden över telefon.

Från Tolk i fickan till Distanstolk vid behov

15 April 2020

Det finns olika vägar att komma igång och utvecklas med de smarta tolklösningar med T-Meetings plattform har. Ni väljer själva vilken nivå ni vill vara på: 1. Kom igång - Koppla in tolken själv 2. Hjälp flera - Öka nåbarheten 3. Skräddarsy - Anpassa efter behovet 4. Full affärskoll - Komplett tjänst End-To-End

TERA - Komplett Kommunikation

1 April 2020

TERA har inbyggd automatisk textning och talsyntes, TERA-AI som bygger på AI/ML (Machine Learning). TERA har utvecklats från T-Meetings hjälpmedel för döva, dövblinda och hörselskadade och har därför även video.

Varför ska jag välja TERA för tal-till-text?

18 March 2020

Det har kommit in en fråga: Fysiska möten ersätts i rasande fart med digitala då många kommer att få jobba hemifrån fortsättningsvis. Vilket ställer till det för hörselskadade och döva. Vilka av videokonferenssystemen på marknaden fungerar lättast med livetextning?

Läs mer om TERA

25 May 2019

Här finns länkar till broschyrer och annan information om TERA