Support                                                                                                                         

Vardagar, måndag till fredag
10.00 - 15.00 (support via bildtelefon/texttelefon)
08.00 - 17.00 (support via taltelefon)


Mail:                                                        Bildtelefon:
support@tmeeting.se                              support@t-meeting.se  (Här finns teckenspråkskunnig personal)
                                                                0406060432@t-meeting.se (Här finns teckenspråkskunnig personal)
3G video/sms: 0702-45 65 00               Texttelefon: 0406060432
Fax: 040-661 41 88                                Taltelefon: 040-661 41 80

Tips på saker du kan kontrollera själv