TM-PC Flerpart

TM-PC Flerpart för samman människor genom att binda samman taltelefoni, bildtelefoni och samhällstjänster. Det går alltså att ringa upp och koppla in någon som har vanlig taltelefon till mötet. Ett tänkbart scenario är en teckenspråkig ung vuxen som med hjälp av teckenspråkstolk på distans, samtalar med sin gode man. Samtidigt som en förälder är inkopplad i samtalet. Den gode mannen använder taltelefoni.

  • Bra för alla som vill samtala med fler än en över bildtelefon/telefon.
  • Distansmöte mellan flera parter i föreningen eller på jobbet
  • Ring upp en anhörig från sjukhuset när du behöver hjälp och koppla själv in en distanstolk om det behövs
  • Gör att du tryggt får koll på läget och spar in på resor.

Den som har TM-PC Flerpart kan agera samtalscentrum. De andra i samtalet kan ha vanlig telefon eller valfri produkt som fungerar enligt den öppna standarden Totalkonversation. Den part som har TERA kan använda dess funktioner: automatiskt textning av det som sägs och/eller talsyntes.

Demofilm

Här visas hur ett flerpartssamtal skulle kunna se ut. Endast en av deltagarna behöver ha flerpartsfunktion.

 

I detta exempel rings en tolk ut för att ett snabbt beslut ska kunna tas mellan en teckenspråkig kvinna och en icke-teckenspråkig ung man.

"Jag vill åka på filmfestival med några kompisar..."

TM - Videokommunikation för alla

TM kan användas såväl som bildtelefon som terminal vid videokonferenser.
Även flerpartssamtal på distans är möjligt. Telefonsvarare, realtidstext och anpassningar för synskadade ger inkludering. Kontakter samlar du i kontaktlistan.
Om du inte hann svara kan du se i historiken vem som ringde och läsa av telefonsvararen. Välj mellan text eller videomeddelande.
TM finns för läsplattor, mobiltelefoner och datorer.