Vi skapar tillgänglig telefoni och tillgängliga möten

Komplett kommunikation för alla, oavsett funktionsvariation!

Vi erbjuder tillgängliga, trygga och smarta kommunikationslösningar för både enskilda och organisationer. T-Meetings produktfamilj är till för dig som vill arbeta och verka för högre inkludering i vårt samhälle, eller för dig som behöver ett bra hjälpmedel i vardagen eller på arbetet. Vår produktfamilj innehåller lösningar som erbjuder inkluderande distanskommunikation med ljud, video och text i realtid (autotext) för dem som behöver det, exempelvis hörselskadade, döva och dövblinda men även de som har svårt med talet.

Samtliga lösningar bygger på öppen standard och vanlig telefoni, och just därför är våra digitala kommunikationslösningar framtidssäkra och skalbara. Vi erbjuder teknik som bygger på säkerhet och integritet och täcker de behov som hörselnedsatta, döva eller dövblinda behöver i vardagen och/eller på jobbet. 

 

 

 

 

 

T-MEETINGS PRODUKTFAMILJ

 

 

 

Hur skaffar jag T-Meetings produkter/lösningar?

Din region skall att erbjuda hjälpmedel om du behöver det - eller om dina behov har förändrats. Vänd dig till din region för hjälp – exempelvis Hörcentralen, Alternativ Telefoni eller Habiliteringen. Behöver du T-Meeting i ditt arbete? Ansök genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Kontakta oss för vägledning på mail@tmeeting.se.

 

 

Vår podd: Tillgänglig kommunikation för alla