T-Meeting prisades på
inUse Award 2020 ! 

Ett kvitto på att det vi gör är rätt

Tillgänglig telefoni och tillgängliga möten

T-Meetings produktfamilj har hastigt blivit hyperaktuella. Alla har behöver kunna samtala med närstående, med vård och omsorg, i arbetet, på fritiden och i utbildning. Våra lösningar gör att även hörselskadade, döva och dövblinda kan vara med. Satsningar på digitala kommunikationslösningar behöver vara framtidssäkra och skalbara. Vi erbjuder just detta genom att vår teknik bygger på integritet och öppen standard. Kontakta oss gärna för samarbete.

Våra senaste artiklar 

 Fler artiklar finns att läsa under Nyheter.

 

Hedersomnämnande för T-Meeting i inUse Award

T-Meeting fick hedersomnämnande i prestigefulla inUse Awards 2020. Det är en fin bekräftelse på att vi verkligen gör användarnas vardag enklare.

TM-PC Pro kostnadsfritt för tolkcentraler

Förlängt Coronaerbjudande: Kostnadsfri Distanstolken/ TM-PC Pro för tolkcentraler

Döv på sjukhus och gruppmöte över video, taltelefon och med tolk

Att kunna nå andra och vara nåbar när man själv vill är viktigt även för döva, dövblinda och hörselskadade. Så här kan användaren kopplar in tolk i samtalet i vården- utan att sjukhuspersonalen belastas.


Alla ska med !

Produkter & Tjänster


Vi för samman alla med tillgänglig digital kommunikation

Vi erbjuder tillgängliga, trygga och smarta kommunikationslösningar för både enskilda och organisationer. Genom att fånga behov i vardag och arbete inkluderar vi hörselnedsatta, döva, dövblinda och andra som inte inkluderas idag. På så sätt bidrar vi till förbättrad hälsa och allas rätt till bra jobb oberoende av funktionsvariation. Våra lösningar bygger på öppna världsstandarder och vanlig telefoni. När någon lösning saknas innoverar vi. På så sätt gör vi alla delaktiga.