Hur vi bidrar under Coronakrisen

T-Meetings produkter har hastigt blivit hyperaktuella. De är till nytta för hörselskadade, döva och dövblinda och alla som har kontakt med hörselvarierade i arbetet och privat. Vi erbjuder tolklösningar som minskar smittspridning och ökar trygghet och delaktighet genom smarta kommunikationslösningar. T-Meeting bygger på öppen standard och vanlig telefoni. Produkterna är lätta att lära och lätta att använda. Vi ger god support och alla lösningar är skalbara och framtidssäkra. Kontakta oss gärna för ett samtal kring hur vi kan samverka för att hjälpa till bäst.

Illustration av virus i blå färg

Våra senaste artiklar med koppling till Coronasverige

 Fler artiklar finns att läsa under Nyheter. 

Se den du pratar med och tolken samtidigt

Finns det en lösning där det går att se den en ringer till och tolken samtidigt? Till exempel för ett videosamtal med vården?

Distansundervisning för hörselskadade

För distansunervisning för hörselvarierade finns lösningar för situationer som exempelvis: Textade telefonsamtal, Videomöten på distans, Flerpartssamtal och Lokal textning (skrivtolk i fickan).

Varför ska jag välja TERA för tal-till-text?

Det har kommit in en fråga: Fysiska möten ersätts i rasande fart med digitala då många kommer att få jobba hemifrån fortsättningsvis. Vilket ställer till det för hörselskadade och döva. Vilka av videokonferenssystemen på marknaden fungerar lättast med livetextning?


Produkter och Tjänstelösningar


Alla ska med


Vi för samman alla med tillgänglig digital kommunikation

Vi erbjuder tillgängliga, trygga och smarta kommunikationslösningar för både enskilda och organisationer. Genom att fånga behov i vardag och arbete inkluderar vi hörselnedsatta, döva, dövblinda och andra som inte inkluderas idag. På så sätt bidrar vi till förbättrad hälsa och allas rätt till bra jobb oberoende av funktionsvariation. Våra lösningar bygger på öppna världsstandarder och vanlig telefoni. När någon lösning saknas innoverar vi. På så sätt gör vi alla delaktiga.