Hur vi bidrar under Coronakrisen

T-Meetings produkter har hastigt blivit hyperaktuella. De är till nytta för hörselskadade, döva och dövblinda och alla som har kontakt med hörselvarierade i arbetet och privat. Vi erbjuder tolklösningar som minskar smittspridning och ökar trygghet och delaktighet genom smarta kommunikationslösningar. T-Meeting bygger på öppen standard och vanlig telefoni. Produkterna är lätta att lära och lätta att använda. Vi ger god support och alla lösningar är skalbara och framtidssäkra. Kontakta oss gärna för ett samtal kring hur vi kan samverka för att hjälpa till bäst.

Illustration av virus i blå färg

Våra senaste artiklar med koppling till Coronasverige

 Fler artiklar finns att läsa under Nyheter. 

Ökad nåbarhet samtidigt som vården avlastas

Att kunna nå andra och vara nåbar när man själv vill är viktigt även för döva, dövblinda och hörselskadade. Här beskrivs hur användaren kopplar in tolk i samtalet i vården- utan att sjukhuspersonalen belastas. Det är en fantastisk möjlighet som allt för få känner till.

Döva på boenden behöver egen telefon

En döv på ett boende som behöver en egen bildtelefon har rätt till detta, precis som alla andra som har egen telefon. T-Meeting har både bildtelefoner och lösningar för hörselskadade och talskadade. De fungerar på likadant sätt. Det gör det lätt för omsorgspersonal.

Hur vet jag vem som ringer på dörren?

Äldre behöver idag hjälp med att handla. Med TERA-textade telefonsamtal kan även hörselvarierade enkelt kommunicera. Mottagaren använder sin vanliga telefon. När det ringer på porttelefonen är det enkelt att släppa in rätt person.


Alla ska med !

Produkter & Tjänster


Vi för samman alla med tillgänglig digital kommunikation

Vi erbjuder tillgängliga, trygga och smarta kommunikationslösningar för både enskilda och organisationer. Genom att fånga behov i vardag och arbete inkluderar vi hörselnedsatta, döva, dövblinda och andra som inte inkluderas idag. På så sätt bidrar vi till förbättrad hälsa och allas rätt till bra jobb oberoende av funktionsvariation. Våra lösningar bygger på öppna världsstandarder och vanlig telefoni. När någon lösning saknas innoverar vi. På så sätt gör vi alla delaktiga.