Vi skapar tillgänglig telefoni och tillgängliga möten

Komplett kommunikation för alla, oavsett funktionsvariation!

Vi erbjuder innovativa kommunikationslösningar som är både tillgängliga och trygga för individer och organisationer. T-Meetings produktfamilj riktar sig till dig som strävar efter en högre grad av inkludering i samhället, eller till dig som behöver pålitliga hjälpmedel i vardagen och på jobbet. Våra produkter möjliggör inkluderande distanskommunikation genom ljud, video och realtids-textning (autotext) för dem som behöver det mest, såsom hörselskadade, döva, dövblinda och de med talsvårigheter.

Alla våra lösningar bygger på öppna standarder och konventionell telefoni, vilket garanterar att de är framtidssäkra och flexibla. Vi prioriterar säkerhet och integritet, och ser till att uppfylla de specifika behoven hos hörselskadade, döva och dövblinda, både i vardagen och på arbetsplatsen.

 

 

 

T-MEETINGS PRODUKTFAMILJ

 

 

 

Hur skaffar jag T-Meetings produkter/lösningar?

Din region skall att erbjuda hjälpmedel om du behöver det - eller om dina behov har förändrats. Vänd dig till din region för hjälp – exempelvis Hörcentralen, Alternativ Telefoni eller Habiliteringen. Behöver du T-Meeting i ditt arbete? Ansök genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Kontakta oss för vägledning på mail@tmeeting.se.

 

 

Vår podd: Tillgänglig kommunikation för alla