Vi för samman människor

T-Meeting gör att personer med kommunikationssvårigheter själva kan ha kontakt med andra i vårt samhälle.
Vi hjälper också myndigheter och företag att vara tillgängliga. För att uppnå sann jämlikhet krävs helhetssyn och smart användning av modern teknik.

Att när som helst ringa direkt till nära och kära tar många som en självklarhet idag. Dessutom sköts allt fler samhällstjänster via telefon och tjänster som förutsätter att användaren har god hörsel och god kognitiv förmåga. Men det är inte alla som har det. 

Genom standardiserad och komplett telefonfunktion i form av beprövad Totalkommunikation (högupplöst video, realtidstext) i kombination med inbyggd AI-tolk för tal-till-text/text-till-tal, möjlighet att ringa direkt till andra med ett vanligt telefonnummer, skapar vi möjligheter för alla att ha kontakt med anhöriga, använda samhällstjänster baserade på telefoni och lättare få och behålla ett jobb.

Med komplett kommunikation inkluderar vi alla oavsett funktion.

 


För alla

God kommunikation är viktigt för alla. T-Meeting gör att även personer med funktionshinder får samma service.

 


Delaktighet och frihet


Att vara kontaktbar och kunna ringa och använda samhällstjänster baserade på telefoni ger inkludering i samhället

 

 


Vi bygger värde


Vi är i teknikens framkant och sätter standarden om det inte redan finns en.


Annonsering

Vi annonserar i 
AURIS - HRFs medlemstidning
Dövtidningen - SDRs medlemstidning
Dövsport - Dövidrottsförbundets medlemstidning
Audionomen - Audionomföreningens medlemstidning


T-Meeting på Facebook , gilla oss för att få nyheter och uppdateringar!