Vi för samman människor

T-Meetings kommunikationslösningar över vanlig telefoni gör det möjligt för individer att känna sig delaktiga och organisationer att hålla sig tillgängliga. Genom att underlätta kontakt med anhöriga, samhällstjänster och arbetsrelationer förebygger T-Meeting ensamhet, ojämlik vård och arbetslöshet. Detta leder till bättre hälsa och möjlighet att bidra i samhället. Till skillnad från andra lösningar bygger T-Meetings produkter på Komplett Kommunikation. Det betyder att vi följer standarder för tillgänglighet samt har fokus på integritet och säkerhet.

 


Kommunikation för alla

God kommunikation bygger både på att vara nåbar och att kunna nå andra.

 


Delaktighet och frihet


Samhällstjänster baserade på telefoni
- där du är.

 

 


Digitalisering i framkant


Vi leder utvecklingen och sätter standarder om de inte redan finns.


Annonsering

Vi annonserar i 
AURIS - HRFs medlemstidning
Dövtidningen - SDRs medlemstidning
Dövsport - Dövidrottsförbundets medlemstidning
Audionomen - Audionomföreningens medlemstidning


T-Meeting på Facebook Gilla oss för att få nyheter och uppdateringar!