Nyheter

Mer om TERA på teckenspråk

8 September 2021

Det uppstår olika situationer då en tolk inte är tillgänglig. Att kunna ringa ett akut samtal eller kunna fråga någon om hjälp utan fysisk tolk kan ge en känsla av trygghet och ökad välmående. Kanske har du inte hunnit boka en fysisk tolk? Då finns TERA där för dig.

Tydligt teckenspråk

21 June 2021

Till hösten kickar vi igång med ett pilotprojekt!

Ta med alla i mötet

28 March 2021

Videomöten med anhöriga och andra är självklart viktigt. Med T-Meeting kan alla vara med i samtalet.

Kontakt med andra

27 March 2021

Ring eller bli uppringd av döva och teckenspråkiga med bildtelefon. Hörande kan ringa dig via förmedlingstjänsten.

Nåbar när det gäller

25 March 2021

Med T-Meeting kan du ha kontakt med andra. TM-Alert gör att du märker när någon vill nå dig.

Videointervju med Harry Eriksson om TERA

22 February 2021

Harry Eriksson har testat TERA och vi har intervjuat honom om hans erfarenheter. Intervjun är gjord över video och Harry har stöd av TERA som textar samtalet för honom.

När du behöver T-Meeting

5 February 2021

T-Meeting är tillgänglig telefoni som förskrivs som hjälpmedel. Läs mer om hur det går till här...

Vid vårdmöten måste alla förstå varandra

5 February 2021

Dålig samordning och kommunikation kan leda till bristande vård och omsorg. T-Meeting hjälper till...

Vid sjukdom är kontakt med anhöriga extra viktigt

5 February 2021

Bristande kontakt med anhöriga kan leda till oro och otrygghet. T-Meeting hjälper till...

Enkel åtkomst till tolk vid läkarbesök

5 February 2021

Personal på sjukhus kan vara stressade och därmed missa att beställa tolk. T-Meeting hjälper till...

Harry testar TERA i fem månader

18 December 2020

Under 10 år har Harry Eriksson inte kunnat använda telefon. Nu har Harry provat TERA under fem månader. Han har timslånga samtal i telefon med anhöriga och har använt TERA-Local på restaurangbesök. Att klara sig själv är viktigt och nu kan Harry utföra ärenden över telefon.

Hedersomnämnande för T-Meeting i inUse Award

25 November 2020

T-Meeting fick hedersomnämnande i prestigefulla inUse Awards 2020. Det är en fin bekräftelse på att vi verkligen gör användarnas vardag enklare.

TM-PC Pro kostnadsfritt för tolkcentraler

17 November 2020

Förlängt Coronaerbjudande: Kostnadsfri Distanstolken/ TM-PC Pro för tolkcentraler

Döv på sjukhus och gruppmöte över video, taltelefon och med tolk

3 June 2020

Att kunna nå andra och vara nåbar när man själv vill är viktigt även för döva, dövblinda och hörselskadade. Så här kan användaren kopplar in tolk i samtalet i vården- utan att sjukhuspersonalen belastas.

Döva på boenden behöver egen telefon

6 May 2020

En döv på ett boende som behöver en egen bildtelefon har rätt till detta, precis som alla andra som har egen telefon. T-Meeting har både bildtelefoner och lösningar för hörselskadade och talskadade. De fungerar på likadant sätt. Det gör det lätt för omsorgspersonal.

Med TERA 'hör' alla vem som ringer på dörren.

22 April 2020

Äldre behöver idag hjälp med att handla. Med TERA-textade telefonsamtal kan även hörselvarierade enkelt kommunicera. Mottagaren använder sin vanliga telefon. När det ringer på porttelefonen är det enkelt att släppa in rätt person.

Från Tolk i fickan till Distanstolk vid behov

15 April 2020

Det finns olika vägar att komma igång och utvecklas med de smarta tolklösningar med T-Meetings plattform har. Ni väljer själva vilken nivå ni vill vara på: 1. Kom igång - Koppla in tolken själv 2. Hjälp flera - Öka nåbarheten 3. Skräddarsy - Anpassa efter behovet 4. Full affärskoll - Komplett tjänst End-To-End

TERA - Komplett Kommunikation

1 April 2020

TERA har inbyggd automatisk textning och talsyntes, TERA-AI som bygger på AI/ML (Machine Learning). TERA har utvecklats från T-Meetings hjälpmedel för döva, dövblinda och hörselskadade och har därför även video.

Se den du pratar med och tolken samtidigt

23 March 2020

Finns det en lösning där det går att se den en ringer till och tolken samtidigt? Till exempel för ett videosamtal med vården?

Distansundervisning för hörselskadade

22 March 2020

För distansunervisning för hörselvarierade finns lösningar för situationer som exempelvis: Textade telefonsamtal, Videomöten på distans, Flerpartssamtal och Lokal textning (skrivtolk i fickan).

Varför ska jag välja TERA för tal-till-text?

18 March 2020

Det har kommit in en fråga: Fysiska möten ersätts i rasande fart med digitala då många kommer att få jobba hemifrån fortsättningsvis. Vilket ställer till det för hörselskadade och döva. Vilka av videokonferenssystemen på marknaden fungerar lättast med livetextning?

Minska smittrisken: Skrivtolkning med TERA och Distanstolken

16 March 2020

Med hjälp av TERA-Local kan skrivtolkning ske på plats med automatisk AI-tolk. Med TERA kan även telefonsamtal textas automatiskt. Distanstolken kan användas för skrivtolkning på distans.

Distanstolkning - teckenspråk

16 March 2020

T-Meetings plattform gör att ordinarie tolkar säkert kan arbeta på distans, på kontoret eller i hemmet. Tryggt för sjukvårdspersonal, användarna och deras anhöriga. Plattformen bygger på öppen standard och telefoni - passar alltså med hjälpmedel som redan förskrivs till anhöriga och döva. Möjlighet till flerpartssamtal gör att fler kan kopplas upp även befintlig tolktjänst 24/7/365.

Rengöring av mobil

16 March 2020

I och med Corona (covid-19) så kan det vara bra att då och då rengöra din telefon/platta utöver att tvätta händerna oftare.

Läs mer om TERA

25 May 2019

Här finns länkar till broschyrer och annan information om TERA

TM-Push - alltid nåbar

30 September 2018

Det är först när man är nåbar som man är tillgänglig. TM-Push gör att det ringer i mobilen oavsett om appen är igång eller inte.