Nyheter

Nyhet!

 • 11 June 2024

Nu kan flera delta i konversationen via TERA-Local, detta med hjälp av röstigenkänning och namngivning!

Reportage om TERA

 • 27 June 2023

Isabelle Ibérer från Wendelin Media har gjort ett reportage om vår produkt TERA i deras tematidning "innovativa företag". Ni kan läsa reportaget här!

Skåne Innovation Week

 • 2 June 2022

Den 15 juni är det dags att ta del av T-Meetings bidrag till Skåne Innovations week. Du får en hel eftermiddag och kväll full av samtal om tillgänglighet, hörsel och kommunikation. Se vilka event som äger rum hos oss!

Syns vi på Audionomdagarna i maj?

 • 10 May 2022

Lidköping blir samlingsplatsen för alla landets audionomer mellan den 11-13 maj!

T-Meeting frågar Isabel om teckenspråket

 • 23 February 2022

Då det i veckan har varit den internationella modersmålsdagen så har vi ställt tre frågor till Isabel Engwall relaterat till teckenspråket.

Hur fungerar TERA? Vi förklarar på teckenspråk!

 • 26 November 2021

Med TERA kan du ringa vem som helst med autotext och talsyntes. Vår medarbetare Veronica förklarar mer ingående hur TERA fungerar!

Vår podd finns nu ute för er att lyssna/se på!

 • 26 October 2021

Tillgänglig kommunikation för alla! En podd där vi diskuterar två viktiga begrepp; tillgänglighet och kommunikation.

Mer om TERA på teckenspråk

 • 8 September 2021

Det uppstår olika situationer då en tolk inte är tillgänglig, då du vill kunna ha alternativ. Då finns TERA där för dig.

Tydligt teckenspråk

 • 21 June 2021

Till hösten kickar vi igång med ett pilotprojekt!

Ta med alla i mötet

 • 28 March 2021

Videomöten med anhöriga och andra är självklart viktigt. Med T-Meeting kan alla vara med i samtalet.

Kontakt med andra

 • 27 March 2021

Ring eller bli uppringd av döva och teckenspråkiga med bildtelefon. Hörande kan ringa dig via förmedlingstjänsten.

Nåbar när det gäller

 • 25 March 2021

Med T-Meeting kan du ha kontakt med andra. TM-Alert gör att du märker när någon vill nå dig.

Bildtelefonintervju med Harry Eriksson om TERA

 • 22 February 2021

Harry Eriksson har testat TERA och vi har intervjuat honom om hans erfarenheter. Intervjun är gjord över video och Harry har stöd av TERA som textar samtalet för honom.

När du behöver T-Meeting

 • 5 February 2021

T-Meeting är tillgänglig telefoni som förskrivs som hjälpmedel. Läs mer om hur det går till här...

Vid vårdmöten måste alla förstå varandra

 • 5 February 2021

Dålig samordning och kommunikation kan leda till bristande vård och omsorg. T-Meeting hjälper till...

Vid sjukdom är kontakt med anhöriga extra viktigt

 • 5 February 2021

Bristande kontakt med anhöriga kan leda till oro och otrygghet. T-Meeting hjälper till...

Enkel åtkomst till tolk vid läkarbesök

 • 5 February 2021

Personal på sjukhus kan vara stressade och därmed missa att beställa tolk. T-Meeting hjälper till...

Harry testar TERA i fem månader

 • 18 December 2020

Under 10 år har Harry Eriksson inte kunnat använda telefon men nu har Harry provat TERA under fem månader. läs hela intervjun!

Hedersomnämnande för T-Meeting i inUse Award

 • 25 November 2020

T-Meeting fick hedersomnämnande i prestigefulla inUse Awards 2020. Det är en fin bekräftelse på att vi verkligen gör användarnas vardag enklare.

Döv på sjukhus och gruppmöte över video, taltelefon och med tolk

 • 3 June 2020

Vi berättar hur användaren kan koppla in tolk i samtalet i vården- utan att sjukhuspersonalen belastas.

Döva på boenden behöver egen telefon

 • 6 May 2020

En döv på ett boende som behöver en egen bildtelefon har rätt till detta, precis som alla andra som har egen telefon.

Med TERA 'hör' alla vem som ringer på dörren.

 • 22 April 2020

Äldre behöver idag hjälp med att handla. Med TERA-textade telefonsamtal kan även hörselvarierade enkelt kommunicera. Mottagaren använder sin vanliga telefon. När det ringer på porttelefonen är det enkelt att släppa in rätt person.

Från Tolk i fickan till Distanstolk vid behov

 • 15 April 2020

Det finns olika vägar att komma igång och utvecklas med de smarta tolklösningar med T-Meetings plattform har.

TERA - Komplett Kommunikation

 • 1 April 2020

TERA har inbyggd automatisk textning och talsyntes, TERA-AI som bygger på AI/ML (Machine Learning). TERA har utvecklats från T-Meetings hjälpmedel för döva, dövblinda och hörselskadade och har därför även video.

Se den du pratar med och tolken samtidigt

 • 23 March 2020

Finns det en lösning där det går att se den en ringer till och tolken samtidigt? Till exempel för ett videosamtal med vården?

Distansundervisning för hörselskadade

 • 22 March 2020

För distansunervisning för hörselvarierade finns lösningar för situationer som exempelvis: Textade telefonsamtal, Videomöten på distans, Flerpartssamtal och Lokal textning (skrivtolk i fickan).

Varför ska jag välja TERA för tal-till-text?

 • 18 March 2020

Det har kommit in en fråga: Fysiska möten ersätts i rasande fart med digitala då många kommer att få jobba hemifrån fortsättningsvis. Vilket ställer till det för hörselskadade och döva. Vilka av videokonferenssystemen på marknaden fungerar lättast med livetextning?

Minska smittrisken: Skrivtolkning med TERA och Distanstolken

 • 16 March 2020

Med hjälp av TERA-Local kan skrivtolkning ske på plats med automatisk AI-tolk. Med TERA kan även telefonsamtal textas automatiskt. Distanstolken kan användas för skrivtolkning på distans.

Distanstolkning - teckenspråk

 • 16 March 2020

T-Meetings plattform gör att ordinarie tolkar säkert kan arbeta på distans, på kontoret eller i hemmet. Tryggt för sjukvårdspersonal, användarna och deras anhöriga. Plattformen bygger på öppen standard och telefoni - passar alltså med hjälpmedel som redan förskrivs till anhöriga och döva. Möjlighet till flerpartssamtal gör att fler kan kopplas upp även befintlig tolktjänst 24/7/365.

Rengöring av mobil

 • 16 March 2020

I och med Corona (covid-19) så kan det vara bra att då och då rengöra din telefon/platta utöver att tvätta händerna oftare.

Läs mer om TERA

 • 25 May 2019

Här finns länkar till broschyrer och annan information om TERA

TM-Push - alltid nåbar

 • 30 September 2018

Det är först när man är nåbar som man är tillgänglig. TM-Push gör att det ringer i mobilen oavsett om appen är igång eller inte.