Varför T-Meeting?

Vi tror på ett socialt hållbart samhälle där jämlikhet och mångfald råder. Vi ger människor möjlighet att delta i samhället och använda sina förmågor att leva ett rikare liv. 

 

Kundfokus - Långsiktighet - Innovation

Europeas vision är att överbrygga kommunikationsklyftor så att alla kan vara med – Komplett Kommunikation. Europeas mission är ett erbjuda tillgängliga och säkra kommunikationslösningar End-to-end för alla, enskilda, grupper såväl som organisationer – på plats såväl som på distans. Bolagets har idag en unik produktportfölj som gör det möjligt även för dövblinda, döva och hörselskadade att vara delaktiga i välfärdssamhället i alla livets skeenden. Den inkluderar även en egen AI/ML-lösning framtagen med hörselskadade och talskadade i fokus.

Innovation

Vi är en snabb och innovativ spelare i människans tjänst och utformar lösningar som ingen sett förut. Vi är därför väl rustade för utmaningar inom tillgänglig digitalisering. Vi är framgångsrika för vi kan det här.

Svensk kvalitet och Europeisk utveckling för säkerhet och integritet.
Över 20 års erfarenhet inom elektronisk kommunikation och lösningar inom tillgänglighet. 
Vi samarbetar med andra organisationer för att göra världen bättre.
Vi arbetar i nära samarbete med våra användare oavsett funktionsvariation.

Vår teknik bygger på öppen standard och fungerar i hela världen. När det saknas standard sätter vi den.

Bröderna Max och Faruk Tairi

Grundarna Max och Faruk Tairi startade som språktolkar. För att klara av fler tolkningar började de utveckla bildtelefoni. De förstod då att detta kunde vara något för döva. "Det har alltid varit naturligt för oss att döva ska ha samma rättigheter som hörande. Därför har T-Meetings bildtelefoner alltid haft riktiga telefonnummer. Detta gör att vår teknik är RingDirekt. Hörande kan på detta sätt använda en vanlig telefon för att ringa eller bli uppringd av en hörselskadad med vår teknik." T-Meeting var också först med automatisk GPS-positionering av samtal. Med våra senaste innovationer inom AI- talsyntes och automattextning har vi nu kommunikationsteknik som efterfrågas av alla. T-Meetings produktkatalog är idag gedigen och tillsammans kan vi uppnå mål runt digitalisering och välfärd. Var gärna med oss på innovationsresan!

Våra medarbetare

T-Meeting är baserat i Malmö. All kod är egenutvecklad, även Tera-AI. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av plattforms- och produktutveckling inom såväl som utanför Sverige. Vår kunskapsbas består av mer än femtio medarbetare och bland dessa finns doktorander inom systemutveckling och programmering. Engagemanget är stort och produkterna vårdas som våra barn. Vi lyssnar på våra användare och bygger det som de vill ha. 

Jobba hos oss?

Vill du arbeta med problemlösningar och teknik? Är du driftig och engagerad? Känner du för att arbeta på en inspirerande arbetsplats där du hjälper människor i deras vardag genom de lösningar du är med och utvecklar? Då kan T-Meeting vara arbetsplatsen för dig. Skicka gärna intresseanmälan med din fullständiga CV.