Fredag 15 februari 19:00

De flesta användare har nu återfått funktionen, men det kan fortsatt finnas användare som beroende på lokala förhållanden fortsatt har problem.
Ibland hjälper det att starta om mobil/surfplatta/dator och router för att snabba på processen.

Fredag 15 februari 14:00

Våra ändringar har nu slagit igenom i nätverken.
Eventuellt kan man starta om mobil/surfplatta/dator och router för att snabba på processen.

Fredag 15 februari 09:00

Den driftstörning som påverkat aktivering av T-Meeting program är nu åtgärdad.
Räkna med några timmar innan åtgärden får full effekt.
Funktion kan vara beroende på hur man ansluter till Internet.

 

Driftsstatus T-Meetings system

F.n inga kända driftstörningar.