TM-Mobile

TM- Mobile för smartphone är mycket flexibel. Det är en förenklad version av TM-Touch på läsplatta.

Har du både TM-Mobile och TM-Touch kan du svara på samtal på den produkt som du har närmast dig. De har samma telefonnummer och det ringer i båda samtidigt.
Du kan till och med ringa från din TM-Mobile till din TM-Touch fast att de har samma nummer. Med hjälp av TM-Mobile kan du förenkla kommunikationen när du är ute någonstans men ändå behöver kontakta ditt hem eller arbetsplats.

Användning

Videotelefon för teckenspråkiga
Video, eller bildtelefonsamtal som många kallar det, gör att du även kan kommunicera på teckenspråk med andra som har bildtelefon eller ringa tolktjänster. I Sverige finns en nationell tolktjänst för teckenspråk som är öppen dygnet runt alla dagar i veckan.

TM-Push nåbar utan att dra batteri
TM-Push gör att det ringer i telefonen oavsett om appen är igång eller inte. Man kan också tryggt välja att inte vara nåbar med stör ej funktionen. När “Stör ej” automatiskt slås av blir du automatiskt nåbar. Detta ger trygghet och likvärdighet eftersom det ger döva, hörselskadade, talskadade och dövblinda samma nåbarhetsgrad som hörande har med vanlig telefoni. Dessutom ger push mindre batteriångest eftersom T-Meetingappen endast drar batteritid vid användning. När man inte samtalar stängs appen av och öppnas först när du skall ringa eller svara på ett samtal - helt automatiskt.

Om du inte kunde svara
När du sätter på TM-Mobile ser du om någon har försökt få tag på dig medan du var upptagen genom att en markering på App-ikonen har tänts. Listan Obesvarade samtal hjälper dig att se vem det var. Det finns en inbyggd videosvarstjänst. Den gör att du kan lämna videosvarsbesked på teckenspråk och få tillbaka videomeddelanden på teckenspråk. Du kan alltså lämna hemmet eller arbetsplatsen och ändå få videomeddelanden. Du kan också välja textsvar om du hellre vill ha det. Ljud fungerar också om du vill.

Kognitivt stöd
Video gör att du kan se din motpart. Video- ljud- och textkvaliteten är mycket hög för att kommunikationen ska klara den höga nivå av krav som våra användare ställer. 

Anpassning
Synanpassning i inställningar gör att du kan anpassa textens storlek och färg till det som passar dig.
Möjlighet till videotelefoni, ljud och realtidstext med mycket hög kvalitet.
Du kan även ansluta TM-Mobile till varseblivning. 

Åtkomst till samhällstjänster
TM-Mobile är utformad enligt standarden Totalkonversation.  Kan använda dagens förmedlingstjänster för bildtelefoni och texttelefoni. Även analog texttelefoni är möjlig.

Hur skaffar jag T-Meeting TM/TERA?

Både T-Meeting TM och TERA är hjälpmedel. Regionerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det i vardagen - eller om dina behov har förändrats. Hur det sker och vilka regler som finns beror på var du bor. Vänd dig till din region för hjälp – exempelvis Hörcentralen, Alternativ Telefoni eller Habiliteringen.
Behöver du T-Meeting TM/TERA i ditt arbete är det genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen ansökan av hjälpmedel sker.

Standarder

  • Följer MFDs definition av Totalkonversation vilket innebär att den fungerar som både bildtelefon och texttelefon, och ger möjligheter att blanda teckenspråk, tal och skriven text.
  • Stödjer världsstandarden för realtidstext RFC 4103/T.140 samt SIP-baserat realtidstext "Reliable text". Detta är möjligt tack vare T-Meetings protokoll G.R.E.A.T som möjliggör automatisk anpassning till motpartens textprotokoll. Därmed tillförsäkras du fungerande realtidstext kommunikation.
  • SIP-baserad klient som kan delta i videokonferens med andra stora system från till exempel Cisco and Polycom. Möjlighet till att ansluta sig till videokonferens med flera deltagare.

Systemkrav

System:  iOS och Android

iOS version 8 eller senare, vi rekommenderar senaste iOS version och att använda hårdvara som kan uppdateras till senaste iOS version:
iPhone 13 mini
iPhone 13
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XR
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone X
En bild på tre iPhone-modeller med en hemknapp.
iPhone SE (andra generationen)
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (första generationen)
Android 5.0 eller senare rekommenderas. Vi rekommenderar en hårdvara med framåtriktad ("selfie") kamera som är ljuskänslig och klarar 720p HD i 30 fps samt med en processor som klarar av att komprimera en 720p HD 30 fps videoström som H.264 och VP8.

Du laddar ner TM-appen till den enhet som du använder för telefonsamtal
Kopplas upp via WiFi eller med hjälp av SIM-kort.
Du behöver ett 3G/4G abonnemang med bra hastighet eller bra Wifi uppkoppling.
Bildkvalitet: HD-kvalitet
Ljudkvalitet: HD-ljud
 

SIP-baserad klient som kan delta i  videokonferens med andra stora system från till exempel Cisco and Polycom.
TM-Mobile tar upplevelsen av videosamtal till en högre nivå.

TM - Video och distanskommunikation för alla

Funktionellt likvärdig telefoni

Döva och andra teckenspråkiga kan telefonera som andra, antingen direkt till andra med bildtelefon, allmän videotelefoni eller viaden nationella förmedlingstjänsten för teckenspråk. Det går också att ringa upp teckenspråkstolk om man vill ha ett samtal i rummet tolkat - på sjukhus, i hemmet eller var du än är.

Tillgängliga gruppmöten för telefoni Med TM-PC och så småningom på fler plattformar, går det att koppla ihop ett antal telefonsamtal i samma möte. Koppla in andra bildtelefoner (även andra än T-Meeting), vanlig taltelefon, teckenspråkstolk på förmedlingstjänsten. Den deltagare som använder TERA får det som sägs i mötet textat.

Dövblinda är de första som började använda TM och är en hjärtegrupp för T-Meeting. Genom att extremt höga krav ställts har alla T-Meetings produkter en mycket hög kvalitet. Det finns möjlighet att anpassa textstorlek och färg på text och bakgrund. All text kan överföras till punktskrift.

Hörselnedsatta som behöver texttelefon. Bra när man vill ringa till någon annan som har texttelefon. Genom att ringa den nationella samtalsförmedlingen för texttelefoni går det dessutom att ringa vem man vill. En person fungerar som förmedlare och skriver det som mottagaren säger i andra änden.