TERA-Local - autotextning & talsyntes när du kommunicerar med någon i samma rum. 

Tryck på en knapp i TERA och få det som sägs i rummet textat!
Händer det att du vill klara dig utan skrivtolk eller teckenspråkstolk? Det kan vara på jobbet, på vårdcentralen eller på fritiden. TERA-Local textar det som sägs. Du kan också skriva det som du vill ha sagt om du föredrar att inte tala själv. Detta är användbart både privat och i arbetslivet. Till skillnad från skrivtolk som måste förbeställas finns alltid TERA-Local när det behövs och dessutom till en lägre kostnad. TERA-Local är en funktion inbyggd i TERA. TERA klarar idag transkription och talsyntes på svenska, norska och engelska.

TERA-Local kan fungera som en tolk i väskan, nära till hands

  • En patient får det som sköterskan säger textat. 
  • En döv som känner sig trygg med det skrivna språket kan använda både talsyntes och Tal-till-text.
  • En TERA-användare kopplar sin hörapparat till TERA och det TERA-användaren säger textas så att en hörselskadad vän/anhörig eller kompis får det textat. Det via hörapparatens bluetooth.
  • Den som har svårt för att tala kan använda talsyntesen

TERA stöttar hela vårdresan.

Med TERA går det nu att få stöd i hela patientresan när det behövs. Du kan ringa med TERA till läkaren för en tid och sedan beställa Taxi. I Taxin använder du lokal TERA-Local. Likaså i receptionen och i samtal med läkaren. Efter det ringer man taxi på samma sätt som förut. Väl hemma kan du i lugn och ro läsa det läkaren sa under besöket och kanske visa det för en anhörig.

Så här kan det se ut när TERA-Local används. Filmades på Dövas dag i Visby.

TERA - Den kompletta kommunikationslösningen

Hörselnedsättning är inte längre ett hinder för att ringa vanliga telefonsamtal eller att tala med någon i samma rum. TERA textar det mottagaren säger. Ring samhällstjänster, anhöriga, bekanta eller affärskontakter precis som alla andra. Mottagaren använder helt vanlig telefon utan krav på särskild app. TERA-användaren får eget telefonnummer och kan lämna sitt nummer för att bli uppringd. TERA fungerar med alla typer av interna och externa mikrofoner samt kan kopplas till hörapparat.

Döva och andra teckenspråkiga behöver video. TERA har inbyggd video/bildtelefon. Det går alltså att ringa och ta emot samtal från alla som har bildtelefon. Det går också att ringa via den nationella bildtelefonförmedlingen. Kombinera video med Tal-till-text/talsyntes. Vid tolkade samtal kan det vara bra att få både det mottagaren säger på teckenspråk samtidigt som man får det sagda i text. Om man inte vill tala själv kan man skriva text och låta TERA tala.

Dövblinda kan använda TERA. Möjlighet att anpassa textstorlek och färg på text och bakgrund. All text kan överföras till punktskrift.

Talsvårigheter? Du skriver och TERA talar för dig. I telefon eller med personer i samma rum.

TERA kan även användas där man är (TERA-Local-funktion). All text sparas om det finns önskemål om det. Inbyggd texttelefonifunktion - bra till exemoel om man vill ringa till någon som har texttelefon, eller för att använda den nationella texttelefonförmedlingen.