TERA-Local

Händer det att du vill klara dig utan skrivtolk eller teckenspråkstolk? Det kan vara på jobbet, på vårdcentralen eller på fritiden. TERA-Local textar det som sägs. Du kan också skriva det som du vill ha sagt om du föredrar att inte tala själv. Detta är användbart både privat och i arbetslivet. Till skillnad från skrivtolk som måste förbeställas finns alltid TERA-Local när det behövs och dessutom till en lägre kostnad. TERA-Local är en funktion inbyggd i TERA. TERA klarar idag transkription och talsyntes på svenska, norska och engelska.

Patientresa: Vårdcentral

Med TERA och TERA-Local får du stöd i hela patientresan när det behövs. Du kan ringa med TERA till läkaren för en tid och sedan beställa Taxi utan problem. 

Så här kan det se ut när TERA-Local används. Filmades på Dövas dag i Visby.

TERA

För dig som vill kommunicera med text som stöd.

TERA gör att hörselnedsatta kan ringa vanliga telefonsamtal och ha möten utan att gå via en tredjeparts tolk. Den inbyggda AI-tolken klarar tal-till-text / text-till-tal både i telefonsamtal och i vanliga samtal på plats. TERA är utvecklad av T-Meeting som säkerställer den bästa kvalitén på marknaden. Alla ska med på resan så därför finns även stöd för videotelefonsamtal enligt standarden totalkonversation. Det gör att du även kan ringa till de som har videotelefon med din mobil eller surfplatta. Det går dessutom att ta emot mobiltelefonsamtal och samtal från fast telefoni.

TERA är yngst i T-Meetingfamiljen. Nu kan allt fler grupper ta del av det värde vi bygger.