Varför ska jag välja TERA för tal-till-text?

  • 18 March 2020

Vi rekommenderar TERA från T-Meeting. AI-textning med hög kvalitet på Svenska. Används redan idag av döva och hörselskadade i Sverige och förskrivs som hjälpmedel. TERA klarar både på-platsen-textning (TERA-Local) och textning i video och telefonsamtal. Alltså mångsidigt. Viktigt att det är realtidstext, där texten kommer tecken för tecken.

TERA är öppen standard och följer standarden för Totalkonversation. Det betyder att TERA, liksom övriga T-Meetingprodukter fungerar med ihop med bildtelefoni för döva, tjänsterna för bild- och texttelefoni (öppet 24/7/365) samt klarar realtidstext i samtal.

Detta gör att om den hörselvarierade har TERA kan denne vara med i flerpartssamtal med andra. Det som de andra säger textas för denne. Har man en döv på tråden kan man ringa upp teckenspråkstolk som blir del av samtalet. Alla ser alla. T-Meeting är Komplett Kommunikation.

Just nu erbjuder Lidol (återförsäljare) och T-Meeting samtliga tolkcentraler i Sverige kostnadsfri tillgång till teknik för distanstolkning. I denna lösning kan tolken vara ansluten i videosamtal med flera andra deltagare och är anpassad för teckenspråkstolkning och skrivtolkning vad avser kvalitet, öppen standard och säkerhet. Läs mer om detta erbjudande på Lidols hemsida.

Läs mer om Komplett Kommunikation här.

 

Share this post