Tillgänglig Kundtjänst

Organisationer kan med Tillgänglig Kundtjänst erbjuda en delaktig entré och inkludering av även hörselskadade, döva eller dövblinda. Förutom vanliga call center-funktioner, tillgänglighets-anpassningar och video erbjuder Tillgänglig Kundtjänst en rad funktioner. En automatisk AI-tolk för tal-till-text, talsyntes samt möjlighet att koppla upp sig till teckenspråkstolk på distans.

Tillgänglig Kundtjänst gör att nya grupper kan arbeta i kundtjänst. Teckenspråkiga kan på detta sätt ge rådgivning eller samhällsservice åt andra teckenspråkiga. Detta kan i sin tur göra tjänsten smartare eftersom de med mest kunskap kan hjälpa andra i samma situation.

Fördelar

  • Kunden i centrum oavsett funktion
  • Full nåbarhet både inifrån och ut samt utifrån och in
  • Kö- och faktureringsfunktion
  • Synanpassning är möjligt
  • Tillgängliga videomöten på distans där de som ringer in kan använda en mix av vanliga talsamtal, texttelefoni, bildtelefoni och videokonferens
  • Alternativ telefoni-lösning som ger åtkomst till nationell tolkservice som bildtelefoni och texttelefoni. Dessa erbjuds av PTS- Post och Telestyrelsen.