Distanstolken / TM-PC Pro

För vem?

Tolkcentraler

Distanstolken / TM-PC Pro är designad för tolkcentraler och tolkbyråer som utför tolkuppdrag inom teckenspråks- och skrivtolkning. Med Distanstolken går det att välja om man utöver tolk-på-plats även vill kunna erbjuda distanstolkning. Distanstolkning innebär att tolken sitter på sitt kontor. På så sätt blir det ett bättre tolkutnyttjande, färre resor och möjlighet till distans i de fall det finns risk för smittspridning. Med Distanstolken går det att vara upp till sex parter i video och talsamtal utöver det. För effektiv tolkning är det sällan effektivt att ha fler inkopplade.

Företag och Organisationer

Det går att använda Distanstolken även i andra sammanhang. Det kan vara 
organisationer som vill klara volontärverksamheter för döva, dövblinda, hörselskadade och andra. 
företag, skolor, utbildningscenter och studieförbund som vill vara inkluderande. 
för att få mindre strul vid uppkoppling av distansmöten, med TM-PC Pro fungerar det direkt.

Kom igång snabbt med Öppen standard och ring vart du vill

Distanstolken/TM-PC Pro är det enklaste sättet att komma igång med tolkcentral och inkluderande distanskommunikation på organisationer. När allt är installerat är det dessutom enkelt att snabbt ringa distanssamtal och sätta upp distansmöten. Lätt att använda och inget strul vilket är viktigt för att operativt kunna verka snabbt. 
 
TM-PC PRO följer den öppna standarden för Totalkonversation och fungerar tillsammans kommersiella videotelefonilösningar som finns på företag idag. Det går också att ha videomöten med alla de som idag har video-/bildtelefoni förskrivet av Sveriges regioner. Detta senare har visat sig även vara intressant för kommuner. Med plattformen denna öppna standard kan alla  ringa till varandra kors och tvärs. Allt detta gör TM-PC PRO till en av världens mest avancerade videokonferenssystem.

Hur distansmöten funkar

Det går att mixa samtalstyper i konferensen/gruppsamtalet. Konferensdeltagare som endast använder röstsamtal kan alltså delta samtidigt som andra som endast använder video eller realtidstext. Detta gör att att även personer som är döva, dövblinda eller hörselskadade kan delta i en mixad telefon- och videokonferens. Alla är med på det sättet som passar dem. Via video, röst, realtidstext eller med hjälp av Braille (punktskrift). TM-PC PRO erbjuder stor flexibilitet för att möta verkliga behov. Komplexiteten i konferenssamtal kan vara oerhört stor.
 
TM-PC PRO-användaren, som kan vara en tolk eller operatör av något slag, har full kontroll över samtalet. Detta tack vare T-Meetings egenutvecklade Multi Conference Unit-lösning (MCU). Användargränssnittet och layouten är därför utvecklad i nära samarbete med tolkar och slutanvändare. Liknande layout är använd på alla T-Meetings produkter/klienter

Egenskaper

 • Ring Direkt för telefoni
 • Totalkonversation och Realtidstext (kallas ibland Alterantiv telefoni)
 • Konferens/Gruppsamtal på distans
 • Samtalskontroll: miniväxel
 • Ring ut (tillval)
 • Ring in
 • Telefonsvarare
 • Anpassning för teckenspråk (videoprioritet, dvs talsamtal tar ingen plats på skärmen)
 • Anpassning för synnedsättningar (färgkombinationer, storlek och size-up)
 • Möjlighet att koppla in varseblivning som pager, blinklampor och TM-Alert
 • Analys och uppföljning
 • Integritet: krypterade samtal

 

Läs mer detaljer här:

Användning

Uppkoppling av samtal
Man bjuder in deltagare till samtalet TM-PC PRO genom att helt enkelt ringa upp deltagare eller genom att deltagare ringer in.

Kontroll över samtal
TM-PC PRO visar alltid tydligt vilka deltagare som är med i samtalet. Operatören kan välja om alla samtal ska kopplas ner eller om endast någon eller några parter ska kopplas ner. 'Hang up'-knappen visar alla som för närvarande är inkopplade i konferensen. När någon av deltagarna meddelar att den lämnar konferensen kan operatören kontrollera att personen verkligen är bortkopplad.
TM-PC PRO kan ta hand om tappade samtal. Det betyder att om en part tappar kontakten (det händer emellanåt med mobiltelefoner till exempel) kommer det upp en knapp på TM-PC PRO-skärmen. Denna gör det möjligt för operatören att ringa upp personen igen under pågående samtalssession.

Konferens/ Gruppsamtal
Med hjälp av TM-PC PRO hanterar operatören själv konferensen. Upp till 6 olika deltagare kan hanteras. Ljud från deltagare som använder både SIP-standard och vanlig fast telefoni och mobiltelefoni (PSTN) stöds. Det gör att operatören fritt kan mixa deltagare i samma samtal på det sätt som passar situationen och deltagarna. Ett exempel på scenario är: En döv person, en hörande och tolken är alla med i samma samtal samtidigt. Alla tre kan kommunicera med varandra samtidigt.
Ett annat exempel på ett användningsfall där detta är användbart är:
En vuxendöv som inte fullt ut lärt sig teckenspråk men som har bra tal använder sitt eget tal. Rösten når tolken och motparten samtidigt. Motparten använder vanlig telefon. Motparten talar till tolken (och kunden om så önskas). Tolken i sin tur använder realtids-chatten eller teckenspråk för att förmedla samtalet från den hörande parten. Många vuxendöva föredrar denna typ av samtalslösning eftersom de ofta hellre använder sin röst än teckenspråk när de talar.

Telefonsvarare för alla format
Man kan spela in videosvarsmeddelanden för inkommande samtal. Den inringande kunden kan lämna meddelande i form av video, ljud eller text. Man väljer själv telefonsvararen ska vara PÅ eller AV som grundinställning. Telefonsvararfunktionen är inbyggd i TM PC-PRO och allt sparas lokalt, så det behövs ingen separat dyr serverbaserad videosvarlösning.

Anpassningar
För döva med synnedsättning erbjuder både TM-PC PRO goda möjligheter till synanpassningar. I inställningarna kan textfärg, textstorlek och bakgrundsfärg anpassas för att skapa den kontrast och anpassning du vill ha. Det är möjligt att välja olika utseende för inkommande text och den text man själv skriver. Detta kan vara kognitivt avlastande för de flesta.
Dövblinda punktskriftsanvändare kan använda Braille vid samtal med tolk. TM-PC PRO lämnar automatiskt ett förinspelat välkomstmeddelande så snart uppkoppling skett med realtidschatt. Den dövblindes T-Meetingutrustning kopplas upp via bluetooth till dennes Braille så att välkomstmeddelandet kan läsas. Om användaren kan teckenspråk använder den teckenspråk när den talar till tolken. Användaren avläser sedan via Braille för att förstå mottagarens budskap. Realtidschatt är här en nödvändighet för ett meningsfullt samtal.
Dövblinda användare som inte kan teckenspråk kan även skriva till tolken på tangentbord i realtidschatten som tolken kan skriva tillbaka i. Denna grupp dövblinda föredrar ofta stor textstorlek och specifika färgkombinationer på text och bakgrund för att kunna uppfatta texten.
TM-PC PRO kan genom en enkel inställning användas som en sofistikerad texttelefon.
Det finns ett flertal kortnummer med ikoner som kan ersättas med egna foton.
Vid behov kan man stänga av ljudet för enskilda eller samtliga deltagare.

Integritet
TM-PC PRO har möjlighet till sekretess vid användning av tonval för legitimering. Till exempel kan en döv kund ringa via tolk till en bank eller någon annan service som kräver att man anger PIN-kod för legitimering. Tolken tolkar som vanligt. Men när den döva kunden slår in sin tonvalskod går signalen direkt till tjänsten utan att tolken uppfattar själva koden. Den döve behöver alltså inte avslöja koden för tolken.

Analys
Allt som händer kan spelas in om man så vill. Det är användbart för utbildning och insamling av data för senare analys. Om denna funktion inte är tillåten av lag- eller policyskäl kan den slås AV permanent.

Standarder

 • Följer MFDs definition av Totalkonversation vilket innebär att den fungerar som både bildtelefon och texttelefon, och ger möjligheter att blanda teckenspråk, tal och skriven text.
 • Stödjer världsstandarden för realtidstext RFC 4103/T.140 samt SIP-baserat realtidstext "Reliable text". Detta är möjligt tack vare T-Meetings protokoll G.R.E.A.T som möjliggör automatisk anpassning till motpartens textprotokoll. Därmed tillförsäkras du fungerande realtidstext kommunikation.
 • SIP-baserad klient som kan delta i videokonferens med andra stora system från till exempel Cisco and Polycom. Möjlighet till att ansluta sig till videokonferens med flera deltagare.

Systemkrav

Krav på operativsystem: Windows 10 eller senare
Processor: Intel i5 eller bättre rekommenderas
Kamera: Logitech C920 eller motsvarande rekommenderas

Anslutning
Nätverkskabel anslutes med en RJ45 terminerad kabel (Cat 5e eller bättre).
Uppkoppling till Wi-Fi görs via en accesspunkt som stödjer 802.11b/g/n.
Mjukvaran kan kommunicera över nätet med följande protokoll: HTTP (TCP port 80) and SIP (TCP/UDP port 5060) and RTP (dynamic port assignment).
En router med stöd för SIP-ALG (Application Level Gateway) behöver ha detta stöd avaktiverad.
Symmetric NAT (Network Address Translation) is not supported without access to a translation solution (In our case SBC [Session Border Controller]. If required, STUN or ICE).

Video
Windows VLC-videospelare, laddas ner från www.videolan.org/vlc/
Levereras med kamera av hög kvalitet som tillbehör.
Kristallklar video och ljudkvalitet: CIF, VGA och HD med 30 eller 60 fps.
TM-PC stödjer både SIP-baserat realtidstext "Reliable text" och ger T.140 stöd genom att använda T-Meetings eget protokoll G.R.E.A.T för automatisk anpassning (detta behövs när din motpart har stöd av endast en av dessa standarder).
Wi-Fi eller fast uppkoppling samt dataanslutning krävs.
Du laddar ner TM-appen

Integration och standardisering
Möjlighet till att ansluta sig till videokonferens med flera deltagare.
SIP-baserad klient som kan delta i videokonferens med andra stora system från till exempel Cisco and Polycom.
Realtidstext med inbäddat text, video och ljud. T-Meetings 'G.R.E.A.T'-protokoll väljer automatiskt mellan olika textprotokoll och därmed tillförsäkrar dig en fungerande kommunikation. Du kan alltså kommunicera med motparter som använder olika typer av textprotokoll.
TM-PC stödjer både SIP-baserad realtidstext "Reliable text" och ger T.140 stöd genom att använda T-Meetings eget protokoll G.R.E.A.T för automatisk anpassning (detta behövs när din motpart har stöd av endast en av dessa standarder). "Reliable text" stödjs av svenska Post och Telestyrelsen samt internationellt av ITU-T.140/IETF RFC4103.
TM-PC PRO Följer standarden för Totalkommunikation och hanterar därmed all typ av media som Video - Röst - Chatt i Realtidstext. 
Norges nationella förmedlingstjänst för teckenspråk och texttelefoni använder TM-PC PRO i HD-kvalitet ner till bandvidd på 512 kbps. Hög videoskärpa i kombination med stort antal frames per sekund gör det möjligt för TM PC-PRO att på ett stabilt sätt möjliggöra säker avläsning av slutanvändarens och tolkens teckenspråk.

 

 

 

 

 

 

 

PRO

Användarlösningar för proffessionellt bruk. T-Meeting anser att människor har rätt till likvärdig service genom hela livet även om man har en kombination av funktionsnedsättningar. Alla våra användarlösningar inkluderar döva, hörselskadade dövblinda och talskadade.