A. Hur du ringer

Tips: Skriv SIP-adress


B. Svara på samtal


C. Under samtalets gång & Avsluta samtal


D. När du inte hann svara


E. Lägg till i kontaktboken


F. Hantera kontakter

a Titta på kontakter & Hantera kontakter

b Telefonboken: Hantera kontakter- Sök & Ring

c Telefonboken: Hantera kontakter- Lägg in ny kontakt

d Grupplista

Xtra- Lägg till Foto


G. Inställningar

a B-G Synanpassning

b Autosvar i text

c Sekretessknapp för ljud och bild

d Stor SVARA-knapp


H. AI-inställningar för TERA

 ***NY- mer utförlig instruktion kommer***

e Slå på/av Text-Till-Tal före samtal

Slå på Text-Till-Tal före samtal (när du vill ha AI-tolkning).

Stäng av Text-Till-Tal före samtal (passar om du tillfälligt inte vill använda AI-tolkningen).