TM(/TERA)-Touch/PC Felsökning på Teckenspråk och Textat

Här kan du läsa Felsökningsguiden, TIPS: skriv ut den så du kan ha den som komihåg 

När det inte fungerar kan det finnas flera olika orsaker. Vissa kan du lått kontrollera själv andra kräver djupt tekniskt kunnande för att förstå.

Bredvid ser du ett antal videofilmer med saker du kan kontrollera själv.

 

H. Felsökning

a Spegel

b Är jag uppkopplad?

c Är jag uppkopplad-WiFi?

d Omstart

e Använda T-Meeting utanför hemmet