TM-PC Flerpart

TM-PC Flerpart samler mennesker ved å koble sammen taletelefoni, bildetelefoni og samfunnstjenester. Det er altså mulig å ringe opp og koble inn noen som har vanlig taletelefon til møtet. Et tenkbart scenario er en tegnspråklig ung voksen som med hjelp av tegnspråktolk på avstand, samtaler med sin verge. Samtidig som en forelder er koblet inn i samtalen. Vergen bruker taletelefoni.

  • Bra for alle som ønsker å samtale med flere enn en over bildetelefon/telefon.
  • Fjernmøte mellom flere parter i foreningen eller på jobben
  • Ring opp en pårørende fra sykehuset når du trenger hjelp og koble selv inn en distanstolk om nødvendig
  • Gjør at du trygt får oversikt over situasjonen og sparer på reiser.

Den som har TM-PC Flerpart kan fungere som samtale sentrum. De andre i samtalen kan ha vanlig telefon eller hvilket som helst produkt som fungerer i henhold til den åpne standarden Total Conversation. Den parten som har TERA kan bruke dets funksjoner: automatisk teksting av det som blir sagt og/eller talesyntese.

Demofilm

Her vises hvordan et flerpartssamtale kunne se ut. Kun en av deltakerne trenger å ha flerpartsfunksjon (vi har for øyeblikket bare demovideoen på svensk).

 

I dette eksempelet blir en tolk oppringt for at en rask beslutning kan tas mellom en tegnspråklig kvinne og en ikke-tegnspråklig ung mann (vi har for øyeblikket bare demovideoen på svensk).

"Jeg vil dra på filmfestival med noen venner..."

 

TM - Video og fjernkommunikasjon for alle

Funksjonelt likeverdig telefoni

Døve og andre tegnspråklige kan telefonere som andre, enten direkte til andre med bildetelefon, allmenn videotelefoni eller via den nasjonale formidlingstjenesten for tegnspråk. Det er også mulig å ringe opp en tegnspråktolk om man ønsker en samtale i rommet tolket - på sykehus, hjemme eller hvor enn du er.
 
Tilgjengelige gruppesamtaler for telefoni Med TM-PC og etter hvert på flere plattformer, er det mulig å koble sammen en rekke telefonsamtaler i samme møte. Koble inn andre bildetelefoner (også andre enn T-Meeting), vanlig taletelefon, tegnspråktolk via formidlingstjenesten. Deltakeren som bruker TERA får det som sies i møtet tekstet.
 
Døvblinde var de første som begynte å bruke TM og er en hjertegruppe for T-Meeting. Ved at det er stilt ekstremt høye krav, har alle T-Meetings produkter meget høy kvalitet. Det er mulighet for å tilpasse tekststørrelse og farge på tekst og bakgrunn. All tekst kan overføres til punktskrift.
 
Hørselshemmede som trenger teksttelefon. Bra når man ønsker å ringe til noen andre som har teksttelefon. Ved å ringe den nasjonale samtaleformidlingen for teksttelefoni er det dessuten mulig å ringe hvem man vil. En person fungerer som formidler og skriver det som mottakeren sier i den andre enden.