Välkommen till T-Meeting: Guldsponsor Dövas Dag 2022! 
Läs mer om vår tävling och våra aktiviteter på vår monterscen och i utställarhallen.

 

T-Meeting montern

09:15 Vanliga telefonsamtal med TERA

10:05 Florian Tirnovan kör stand up

10:15 Var nåbar med T-Meeting

11:30 Florian Tirnovan kör stand up

11:45 UTLOTTNING 1

12:00 Om CODA International

12:30 Vanliga telefonsamtal med TERA

13:15 Framgångsrik kommunikation i projekt

13:45 Florian Tirnovan kör stand up

14:00 Var nåbar med T-Meeting

14:50 Florian Tirnovan kör stand up

15:05 UTLOTTNING 2

15:45 Om CODA International

SAL F Utställarlokalen

10:40-10:55 - TERA är likvärdig telefoni och möten på plats, SAL F Utställarlokalen
T-Meetings TERA har automatisk tal-till-text (autotextning) och text-till-tal (talsyntes). I TERA
finns även vanlig bildtelefoni. Anpassa samtalet efter andra och ha skrivtolk i fickan.

14:35-14:50 Framgångsrik kommunikation i projekt SAL F Utställarlokalen
Kom ihåg att undersöka kommunikationsbehov redan vid projektstart. T-Meeting har
nåbarhetsfokus och unik teknik som TERA och FrittFram: Flerpartssamtal-gruppsamtal för
telefoni. Volontärer, anhöriga eller personal kan koppla in andra som har bild/text-telefoner.

15:30-15:40 Ny forskning & framtidsspaning SAL F Utställarlokalen
Vi berättar om senaste forskning och våra insikter. Välfärdsteknik behöver nu inkludera även
personer med hörselnedsättning, döva och dövblinda

 

Utlottning 1

1) Florian-tröja: Hoddie - Limit Edition av Florian Tirnovan.
Vinnaren har svarat på frågan/frågorna i pappret. Beroende på svaret så vinner de en TM-Alert som ett extra pris.

Utlottning 2, välj mellan:

2) Lagtröja av Herrfutsal-landslaget med alla lagmedlemmars underskrift. 
3) Delikatesskorg.
4) Inträdesbiljett Dövas dag 2023.

Om vinnaren är en T-Meeting-användare får den även en TM-Alert. Därefter har vi flera utlottningar där man kan vinna en TM-Alert. Totalt finns det 4 stycken att dela ut.

Förutsättning för vinst:

  • Svara på alla frågor i blanketten.
  • Texten ska gå att läsa.
  • Närvara vid utlottningen
  • Över 18 år