Vid vårdmöten måste alla förstå varandra

Vårdmöten 

Dålig samordning och kommunikation kan leda till bristande vård och omsorg. T-Meeting kan koppla ihop fyra olika parter i samma möte: bildtelefon, hörande på telefon och tolk.
Exempel 1: du, läkaren, tolk och en anhörig.
Exempel 2: du, tolk, kurator och kommunen.