Ta med alla i mötet

  • 28 March 2021

Videomöten med anhöriga och andra är självklart viktigt.

Med T-Meeting kan alla vara med i samtalet:

  • Döva och andra teckenspråkiga på bildtelefon - det spelar ingen roll vilken bildtelefonleverantör som används
  • Hörande som använder taltelefon kan vara med
  • Teckenspråkstolk kan vara med.

Det är bra att veta att anhöriga kan få anhöriglicens för bildtelefon.
 

 

Share this post