När du behöver T-Meeting

  • 5 February 2021

T-Meeting när du..

  • Vill ha kontakt med andra som har bildtelefon eller texttelefon.
  • Vill vara med i telefonkonferens/digitalt möte.
  • Vill kommunicera med hörande via förmedlingstjänsten för bildtelefoni/texttelefoni. Tips: Här kan du kontrollera att tolken tolkar rätt med hjälp av automatisk tal-till-text-funktion.
  • Vill slippa tolk/skrivtolk: det samtalsparten säger blir textat automatiskt i realtid.
  • Vill kunna bli nådd på ditt telefonnummer.

Hur skaffar jag T-Meeting?

T-Meeting erbjuder ett brett sortiment av hjälpmedel. Din region är skyldig att erbjuda hjälpmedel om du behöver det - eller om dina behov har förändrats. Vänd dig till din region för hjälp - exempelvis Hörcentralen, Alternativ telefoni eller Habiliteringen. Behöver du T-Meeting i ditt arbete? Ansök genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

 

Share this post