Skåne Innovation Week

  • 2 June 2022

Händer hos T-Meeting under Skåne Innovation Week

Inspiration & kunskap

Den 15 juni är det dags för att ta del av T-Meetings bidrag till Skåne Innovations week.

Du har inte bara möjlighet att upptäcka och testa marknadens snabbaste och enormt pålitliga samtalsapplikation TERA, utan du får en hel eftermiddag och kväll full av samtal om tillgänglighet, hörsel och kommunikation. Här ser du de event som äger rum på T-Meeting.

Vem är event till för?

Programmet riktar sig dig som arbetar med eller mot döva och hörselskadade; HR chefer, IT chefer och Kundservice chefer som jobbar med tillgänglighet, pedagoger, hörselpedagoger, logopeder, audionomer eller för dig som helt enkelt bara vill förbättra din kunskap inom tillgänglighet och kommunikation och bli varse om en del tekniska lösningar som finns ute idag. 

 

 

För att registrera dig, skicka iväg ett mejl till: alma@tmeeting.se 

DEL1 kl. 1300-1700 

DEL 2 kl. 1745-2100

Glöm inte att ange vilken del av dagen din anmälan gäller, eller om din anmälan gäller hela dagen.

Föranmälan gäller via mail och det är begränsat antal med platser. Anmälan sker som sagt till alma@tmeeting.se; om du får förhinder kan du överlåta din plats till en kollega. Avbokar du mindre än 24 timmar före aktiviteten, och inte överlåter platsen till någon annan, debiterar vi dig med No Show Avgift 500 kr.

 

Del 1

12:45-13:15

Registrering /mingel. ☕ 

13:15-13:30

T-Meetings VD Faruk Tairi inleder eventet och berättar lite kort om företaget.

13:30-14:00 

Hur AI revolutionerar tillgängligheten.

Alma Coco & Faruk Tairi från T-Meeting.

14:00-14:30

Internationalisering och EU-finansiering – Vilken hjälp finns att få? 

Håkan Sehlin från Invest in Skåne AB

14:30-15:00

Paus/ Mingel  ☕

15:00-15:45 

Digitala hjälpmedel i vardagen.

Isabell Engwall Kundrådgivare och Kommunikatör på Lidol och Sveriges första döva nämndeman i en domstol. Ledamot i Örebro rättighetscenters styrelse och vinnare av Minoritetsspråkpriset 2020.

15:45-16:15                                  

Tillgänglighet i den byggda och anlagda miljön.

Christin Jönsson - Tillgänglighetskonsult och representant för Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet.

16:15-16:30

Avslutande ord.

 

DEL 2

17:30-18:00

Registrering. ☕ 

18:00-18:15

T-Meeting & Lidol håller en inledande presentation.

18:15-18:45

Hur AI revolutionerar tillgängligheten.

Faruk Tairi & Alma Coco från T-Meeting.

18:45-19:15

Social hållbarhet - En väg till ett hörselsmart arbetsliv.

Isabell Engwall - Kundrådgivare och Kommunikatör på Lidol och Sveriges första döva nämndeman i en domstol. Ledamot i Örebro rättighetscenters styrelse och vinnare av Minoritetsspråkpriset 2020.

19:15-20:00

Paus/mingel och plockmat  ☕  & Utställning av T-Meetings produkter.

 

 

 

 

Share this post