Enkel åtkomst till tolk vid läkarbesök

  • 5 February 2021

Tolk när läkaren kommer
Personal på sjukhus kan vara stressade och därmed missa att beställa tolk. Med T-Meeting ringer du direkt till teckenspråkstolk
dygnet runt. T-Meeting kan även hjälpa dig när du och din läkare är i samma rum. Det som sägs textas automatiskt och kan sparas på din enhet. Det behöver vara enkelt för båda.

Share this post