Vård och omsorg på distans

Videobesök - Voxeyes

Videobesök-Voxeyes hjälper vårdcentraler att ge jämlik vård även till hörselskadade, döva och dövblinda.
Genom att följa T-Meetings platform för Komplett Kommunikation kan teckenspråkstolk eller skrivtolk tas med i videosamtalet. Det avlastar personalen och spar tolktid. Bra kommunikation med patienten är en förutsättning för jämlik vård och förebygger dyra sjukhusinläggningar.
Till skillnad från dagens distansvårdslösningar som använder enklare IT-lösningar och BankId så använder Videobesök-Voxeyes plattformen telefoni. Patienten ringer alltså ett helt vanligt telefonsamtal. Detta ger enkelhet samtidigt som alla medborgare inkluderas.

 

Information om tjänsten

Läs mer på VOXEYES hemsida.

Referens

Tudorkliniken i Halmstad.