TM-PUBLIK

Produktens hårdvara och mjukvara har utvecklats för att tåla skadegörelse ifall det uppkommer samt återge fantastisk bildkvalité med smarta egenskaper särskilt anpassade för enkelt användande på allmänna platser. Produktens moderna teknik (bild-, ljud och textkommunikation,) kombinerad med användarvänlighet skapar en nästan overklig känsla av närhet till personen man video-kommunicerar med.
Ett knapptryck, sen kommunicerar du med motparten i bild, ljud och text!

Terminalens kraftfulla högtalare med riktad mikrofon, skapar en god hörbarhet även i bullriga miljöer. Riktade mikrofonen motverkar annat bakgrundsljud, än personen som talar framför terminalen.

Terminalen är kompatibel med samtliga välkända SIP baserade videokonferensutrustningar från Cisco (f.d. Tandberg), Polycom samt bildtelefoni.net och andra HI (HjälpmedelsInstitutet) godkända datorbaserade mjukvaror för bildtelefoni. 

Terminalen stödjer samtliga modärna ljud och video-kodekar samt uppnår VGA kvalité med 30 bilder per sekunds överföring under videosamtal. Den stödjer T-Meeting GREAT textkommunikationslösningen som gör att terminalen kan realtidstexta både mot T.140/RFC4103 stödda bildtelefoner/totalkonversationsenheter samt Safe text stödda bildtelefoner/totalkonversationsenheter. 
TM-Publik Stationär stödjer även V.18 och V.21 protokollen för texttelefoni.

TM-Publik Stationär är videokommunikationslösning som kan användas på publika, icke bevakade platser som:

  • Flygplatser
  • Tågstationer
  • Receptioner utan fast personal
  • Obevakade mottagningar mm.

Naturligtvis kan den även stå vid informationsdiskar (tex. apotek), akutmottagningar, företagsväntrum, myndighetsväntrum (tex. försäkringskassor, arbetsförmedlingar, skatteverk, mm) och andra platser där det finns viss bevakning.

Konstruktionen kombinerar modern, tidsenlig design, med stabilitet och robusthet. Metallskalet består av rostfritt stål. Materialvalet är viktig för att klara eventuel skadegörelse som kan ske på obevakade platser. 
TM-Publik Stationär består av inbyggd skärm, inbyggd kamera, inbyggda högtalare, mikrofon som skall ta upp ljudet från parten som står framför produkten och aktivt dämpa övrigt ljud som kan vara störande från omgivningen. Därför kan den användas i bullriga miljöer som tex flygplatser, tågstationer mm.

Väldigt användbart för döva och hörselskadade som kan på enkelt sätt nå teckentolk på dessa allmänna platser med enkelt knapptryckning, nå SOS mm.

Flera nyttoområden är företagsreceptioner som är obemannade så att besökare kan med enkel knapptryckning nå i bild, ljud och text, vissa avdelningar inom företaget de besöker.

Produkten är i sin helhet ändamålsenlig för att enkelt brukas av förbigående användare. Menyerna är statiska, dvs användarna kan ej påverka några inställningar.
Dessutom om önskemål finns, kan vi programmera produkten, så att skärmen spela upp önskad marknadsföringsmaterial eller info, under viloläget när den inte används för videokommunikation. Värdefullt vid myndighetsvänthallar, företagsvänthallar etc där information visas ständigt om öppettider-tillgänglighetsinfo, reklam mm.

TM - Video och distanskommunikation för alla

Funktionellt likvärdig telefoni

Döva och andra teckenspråkiga kan telefonera som andra, antingen direkt till andra med bildtelefon, allmän videotelefoni eller viaden nationella förmedlingstjänsten för teckenspråk. Det går också att ringa upp teckenspråkstolk om man vill ha ett samtal i rummet tolkat - på sjukhus, i hemmet eller var du än är.

Tillgängliga gruppmöten för telefoni Med TM-PC och så småningom på fler plattformar, går det att koppla ihop ett antal telefonsamtal i samma möte. Koppla in andra bildtelefoner (även andra än T-Meeting), vanlig taltelefon, teckenspråkstolk på förmedlingstjänsten. Den deltagare som använder TERA får det som sägs i mötet textat.

Dövblinda är de första som började använda TM och är en hjärtegrupp för T-Meeting. Genom att extremt höga krav ställts har alla T-Meetings produkter en mycket hög kvalitet. Det finns möjlighet att anpassa textstorlek och färg på text och bakgrund. All text kan överföras till punktskrift.

Hörselnedsatta som behöver texttelefon. Bra när man vill ringa till någon annan som har texttelefon. Genom att ringa den nationella samtalsförmedlingen för texttelefoni går det dessutom att ringa vem man vill. En person fungerar som förmedlare och skriver det som mottagaren säger i andra änden.