Nationell förmedlingstjänst-VRX

Nationell förmedlingstjänst-VRX är en helhetslösning för förmedlingstjänsterna Bildtelefoni, Texttelefoni och  Taltjänst och är avsedd för en nationell tjänsteaktör. NAV i Norge har använt T-Meetings VRX sedan 2014 och har idag den mest utvecklade tjänsten inom området i världen.

NAV är ensam om Ring Direkt som gör att döva och hörselskadade kan ha ett vanligt telefonnummer. Nåbarheten ökas avsevärt genom att användaren kan ringa och ta emot samtal direkt och i ett enda steg. Tolk (videotolk, skrivtolk) kopplas automatiskt. Ring Direkt ger döva och hörselskadade samma rättighet som andra i världen när det gäller att kunna nås och nå andra. Vinsten är och större möjlighet att göra sig gällande på arbetsmarknaden.

T-Meeting tar hand om helheten. Det förenklar driftsäkerhet och supportfrågor. Helheten testas av oss och ingen tredje part behöver vara inblandad. Vår filosofi är att alltid hålla bästa kvalitet och arbeta med ständig utveckling. Eventuella problem åtgärdas genast. Driftstart är ett särskilt viktigt skede och våra driftsstartstester säkerställer en friktionsfri övergång.

Funktioner

  • Köhantering: Användaren ringer in och hamnar i kö.
  • Videosvarare: Användaren kan lämna videomeddelande.
  • Gateweay för texttelefoni, mobiltelefoni och mellan olika typer av IP baserad Videokommunikation.
  • Stödjer Alternativ Telefoni
  • Faktureringssystem
  • Statistik för uppföljning av drift
  • Möjlighet att skräddarsy lösningar

Så här funkar det

VRX är en lösning som bygger på T-Meetings TM-PRO och T-Metings IVVR-tjänst. Allt enligt standard för Alternativ telefoni.

Referenser

Bra kvalitet är nyckeln till en lyckad samhällstjänst. Det spar också pengar. När NAV gick över till T-Meetings Nationell förmedlingstjänst kunde den tekniska personalen minskas från sju till en person. Denna person kunde dessutom ägna större delen av sin arbetstid med annat än teknikfrågor eftersom allt funkar så bra.

Bildetolk: Förmedlingstjänst för bild- och texttelefoni samt teckenspråks-, skriv, och dövblindtolkning, NAV i Norge