Dropin - Tolk på plats

Det finns situationer då det inte är möjligt att förbeställa skrivtolk eller teckenspråkstolk. I olika typer av receptioner är detta vanligt. Ibland kan inte den tolk man beställt komma. Med TERA-Dropin är ni alltid tillgängliga. TERA skriver ner det som sägs. Det går också att låta TERA säga det som skrivs vilket är användbart för de som inte kan eller föredrar att inte tala själv.

Dropin - Tolk på plats, är dessutom betydligt billigare än en skrivtolk. Dropin - Tolk på plats bygger på TERA-Local. TERA klarar idag transkription och talsyntes på svenska, norska och engelska.