T-Meeting presents a unique relay services switch with an automatic video responder, ticketing system, billing system, and more.

Distanstolken

Distanstolken hjälper tolkorganisationer som vill utföra mer tolkning med befintliga tolkar samt sänka mängden tid som går åt till resor. Genom att hjälpa fler tolkanvändare till en lägre kostnad är det möjligt att utföra fler uppdrag och därigenom blir fler delaktiga i samhället. Till skillnad från allmänna IT-lösningar idag bygger Distanstolken på öppen standard och Totalkonversation, alltså samma system som idag förskrivs till döva, dövblinda och hörselskadade.

Distanstolken har alla funktioner som en avancerad telefonväxel ska ha, men dessutom stöd för Totalkonversation, en internationell standard som inkluderar hörselskadade och döva. Video/Tal/Text för alla finns inbyggt. Det gör att organisationer av olika storlekar kan erbjuda tjänster som effektiviserar driften av videokommunikation, både internt och gentemot omvärlden.

Distanstolken bygger på T-Meetings IVVR-lösning. Den hjälper tjänsteleverantörer att klara uppkoppling mellan olika typer av videoplattformar och tjänster. Det sker lika enkelt som i vanlig telefoni. Med IVVR slipper användare schemalägga videosamtal i förväg. Kvaliteten i samtalet är likvärdig med telefoni. HD-Video och utmärkt ljud gör att de förmågor som finns hos användaren kommer till sin rätt på bästa sätt.

IVVR är dessutom en öppen och flexibel plattform som inte låser in användaren till att enbart kommunicera i ett proprietärt system. Videokommunikation med andra SIP-baserade terminaler från en rad olika varumärken är möjligt. Exempel på sådana är Cisco och Polycom. Vi levererar lösningar som uppfyller alla krav, från såväl enstaka användare, som från stora auditorium.

Ring Direkt som finns i IVVR ökar nåbarheten avsevärt genom att användaren kan ringa och ta emot samtal direkt i ett enda steg. Tolk (videotolk, skrivtolk) kopplas automatiskt. Ring Direkt ger döva och hörselskadade samma rättighet som andra i världen när det gäller att kunna nås och nå andra. Vinsten är och större möjlighet att göra sig gällande på arbetsmarknaden.

Funktioner

 • Köhantering: Användaren ringer in och hamnar i kö.
 • Förtur i nödsituationer som vid SOS-samtal.
 • Videosvarare: Både användaren och tjänsteutövare kan lämna videomeddelande.
 • Möjlighet att skapa separata köer beroende på mediatyp, t.ex. en för video, realtidstext och audio och en annan för bara realtidstext och audio etc.
 • Ring Direkt: Gör att döva och hörselskadade får ett eget telefonnummer.
 • Totalkonversation: Video och realtidstext
 • Faktureringssystem
 • Statistik för uppföljning av drift

Teknik

T-Meeting har i många år erbjudit video- och telefonlösningar som medelst terminaler och abonnemang möjliggjort tolkservice på distans för teckenspråk och nationella språk.

 • Unik central växel för video, ljud och text.
 • Terminaler av olika typer kan enkelt kopplas ihop. Även H.264 HD 720p video
 • Sömlös kommunikation eftersom IVVR detekterar terminalkapacitet, kodek och överföringskoder.
 • T-Meetings Session Board Controller (SBC) är designad för att smidigt hantera Network Address Translation (NAT). Genom förmågan att klara av vanlig utmaningar videokommunikationsutmaningar i form av olika varianter av routrar och brandväggar gör IVVR det enkelt att kommunicera från ett lokalt eller mobilt datanätverk.