TM-PC PRO är en komplett kommunikationslösning med inbyggda funktioner för call centers, förmedlingstjänster och distanstolkningstänster.

TM-PC PRO

TM-PC PRO är lämplig för videomöten hos små och medelstora företag samt hos myndigheter och där tillgänglighetskraven är höga. Det är en komplett lösning för videokommunikation med inbyggda funktioner speciellt utformade för teckenspråkstolkning över video.

Det går att mixa samtalstyper i konferensen/gruppsamtalet. Konferensdeltagare som endast använder röstsamtal kan alltså delta samtidigt som andra som endast använder video eller realtidstext. Detta gör att att även personer som är döva, dövblinda eller hörselskadade kan delta i en mixad telefon- och videokonferens. Alla är med på det sättet som passar dem. Via video, röst, realtidstext eller med hjälp av Braille (punktskrift). TM-PC PRO erbjuder stor flexibilitet för att möta verkliga behov. Komplexiteten i konferenssamtal kan vara oerhört stor.

TM-PC PRO-användaren, som kan vara en tolk eller operatör av något slag, har full kontroll över samtalet. Detta tack vare T-Meetings egenutvecklade Multi Conference Unit-lösning (MCU). Användargränssnittet och layouten är därför utvecklad i nära samarbete med tolkar och slutanvändare. Liknande layout är använd på alla T-Meetings produkter/klienter. Det enda som skiljer är funktionalitet.

Post och Telestyrelsen har sedan många år standardiserat användandet av videokommunikation så att maximal delaktighet är möjlig oberoende av funktionsnedsättning.TM-PC PRO följer denna standard. I de fall det inte finns en standard sätter vi den. Detta gör TM-PC PRO till en av världens mest avancerade videokonferenssystem.

Användning

Uppkoppling av samtal
Man bjuder in deltagare till samtalet TM-PC PRO genom att helt enkelt ringa upp deltagare eller genom att deltagare ringer in.

Kontroll över samtal
TM-PC PRO visar alltid tydligt vilka deltagare som är med i samtalet. Operatören kan välja om alla samtal ska kopplas ner eller om endast någon eller några parter ska kopplas ner. 'Hang up'-knappen visar alla som för närvarande är inkopplade i konferensen. När någon av deltagarna meddelar att den lämnar konferensen kan operatören kontrollera att personen verkligen är bortkopplad.

TM-PC PRO kan ta hand om tappade samtal. Det betyder att om en part tappar kontakten (det händer emellanåt med mobiltelefoner till exempel) kommer det upp en knapp på TM-PC PRO-skärmen. Denna gör det möjligt för operatören att ringa upp personen igen under pågående samtalssession.

Konferens/ Gruppsamtal
Med hjälp av TM-PC PRO hanterar operatören själv konferensen. Upp till 6 olika deltagare kan hanteras. Ljud från deltagare som använder både SIP-standard och vanlig fast telefoni och mobiltelefon  (PSTN) stöds. Det gör att operatören fritt kan mixa deltagare i samma samtal på det sätt som passar situationen och deltagarna. Ett exempel på scenario är: En döv person, en hörande och tolken är alla med i samma samtal samtidigt. Alla tre kan kommunicera med varandra samtidigt.

Ett annat exempel på ett användningsfall där detta är användbart är:
En vuxendöv som inte fullt ut lärt sig teckenspråk men som har bra tal använder sitt eget tal. Rösten når tolken och motparten samtidigt. Motparten använder vanlig telefon. Motparten talar till tolken (och kunden om så önskas). Tolken i sin tur använder realtids-chatten eller teckenspråk för att förmedla samtalet från den hörande parten. Många vuxendöva föredrar denna typ av samtalslösning eftersom de ofta hellre använder sin röst än teckenspråk när de talar.

Prioritering av samtal
Det är möjligt att göra så att nya inkommande nödsamtal uppmärksammas av operatören under pågående samtal. I sådana fall ber operatören personen i det pågående samtalet att vänta i kön tills nödsamtalet är avhandlat. Denna flexibilitet innebär att man inte behöver skapa lågintensiva separata köer för nödsamtal.

Telefonsvarare för alla format
Man kan spela in videosvarsmeddelanden för inkommande samtal. Den inringande kunden kan lämna meddelande i form av video, ljud eller text. Man väljer själv telefonsvararen ska vara PÅ eller AV som grundinställning. Telefonsvararfunktionen är inbyggd i TM PC-PRO och allt sparas lokalt, så det behövs ingen separat dyr serverbaserad videosvarlösning.

Anpassningar
För döva med synnedsättning erbjuder både TM-PC PRO goda möjligheter till synanpassningar. I inställningarna kan textfärg, textstorlek och bakgrundsfärg anpassas för att skapa den kontrast och anpassning du vill ha. Det är möjligt att välja olika utseende för inkommande text och den text man själv skriver. Detta kan vara kognitivt avlastande för de flesta.

Dövblinda punktskriftsanvändare kan använda Braille vid samtal med tolk. TM-PC PRO lämnar automatiskt ett förinspelat välkomstmeddelande så snart uppkoppling skett med realtidschatt. Den dövblindes T-Meetingutrustning kopplas upp via bluetooth till dennes Braille så att välkomstmeddelandet kan läsas. Om användaren kan teckenspråk använder den teckenspråk när den talar till tolken. Användaren avläser sedan via Braille för att förstå mottagarens budskap. Realtidschatt är här en nödvändighet för ett meningsfullt samtal.

Dövblinda användare som inte kan teckenspråk kan även skriva till tolken på tangentbord i realtidschatten som tolken kan skriva tillbaka i. Denna grupp dövblinda föredrar ofta stor textstorlek och specifika färgkombinationer på text och bakgrund för att kunna uppfatta texten.

TM-PC PRO kan genom en enkel inställning användas som en sofistikerad texttelefon.

Det finns ett flertal kortnummer med ikoner som kan ersättas med egna foton.

Vid behov kan man stänga av ljudet för enskilda eller samtliga deltagare.

Integritet
TM-PC PRO har möjlighet till sekretess vid användning av tonval för legitimering. Till exempel kan en döv kund ringa via tolk till en bank eller någon annan service som kräver att man anger PIN-kod för legitimering. Tolken tolkar som vanligt. Men när den döva kunden slår in sin tonvalskod går signalen direkt till tjänsten utan att tolken uppfattar själva koden. Den döve behöver alltså inte avslöja koden för tolken.

Analys
Allt som händer kan spelas in om man så vill. Det är användbart för utbildning och insamling av data för senare analys. Om denna funktion inte är tillåten av lag- eller policyskäl kan den slås AV permanent.

Standarder

 • Följer MFDs definition av Totalkonversation vilket innebär att den fungerar som både bildtelefon och texttelefon, och ger möjligheter att blanda teckenspråk, tal och skriven text.
 • Stödjer världsstandarden för realtidstext RFC 4103/T.140 samt SIP-baserat realtidstext "Reliable text". Detta är möjligt tack vare T-Meetings protokoll G.R.E.A.T som möjliggör automatisk anpassning till motpartens textprotokoll. Därmed tillförsäkras du fungerande realtidstext kommunikation.
 • SIP-baserad klient som kan delta i videokonferens med andra stora system från till exempel Cisco and Polycom. Möjlighet till att ansluta sig till videokonferens med flera deltagare.

Systemkrav

Krav på operativsystem: Windows 10 eller senare
Processor: Intel i5 eller motsvarande rekommenderas
Kamera: Logitech C920 eller motsvarande rekommenderas

För optimal funktion gäller följande krav på datorn

 • Processor: AMD Dual-core A4-4300M (2.5GHz) eller motsvarande
 • RAM: 8 GB (DDR3 1600MHz eller motsvarande).
 • Disk space: 80 GB.
 • Grafikkort: AMD Radeon™ HD7420G + 7610M dual graphic eller motsvarande
 • Sound card: Realtek ALC268Q-VB6-GR eller motsvarande.
 • Wi-Fi: 802.11b/g/n.
 • Screen size: 15.6 inch (bildformat 16:9) vilken ger upplösning upp till 1366x768 pixels
 • Webbkamera: Videoupplösning HD 1 MP med upplösningen 1280x800 eller motsvarande om inbyggd. (den rekommenderade externa kameran är Logitech HD Pro webcam C920 eller motsvarande).
 • Extern varseblivning: Fungerar tillsammans med varseblivning från Bellman, Symfon och GN Resound.

Anslutning
Nätverkskabel anslutes med en RJ45 terminerad kabel (Cat 5e eller bättre).
Uppkoppling till Wi-Fi görs via en accesspunkt som stödjer 802.11b/g/n.

Mjukvaran kan kommunicera över nätet med följande protokoll: HTTP (TCP port 80) and SIP (TCP/UDP port 5060) and RTP (dynamic port assignment).

En router med stöd för SIP-ALG (Application Level Gateway) behöver ha detta stöd avaktiverad.

Symmetric NAT (Network Address Translation) is not supported without access to a translation solution (In our case SBC [Session Border Controller]. If required, STUN or ICE).

Video
Windows VLC-videospelare, laddas ner från www.videolan.org/vlc/
Levereras med kamera av hög kvalitet som tillbehör.
Kristallklar video och ljudkvalitet: CIF, VGA och HD med 30 eller 60 fps.

TM-PC stödjer både SIP-baserat realtidstext "Reliable text" och ger T.140 stöd genom att använda T-Meetings eget protokoll G.R.E.A.T för automatisk anpassning (detta behövs när din motpart har stöd av endast en av dessa standarder).

Wi-Fi eller fast uppkoppling samt dataanslutning krävs.
Du laddar ner TM-appen

Integration och standardisering

Möjlighet till att ansluta sig till videokonferens med flera deltagare.
SIP-baserad klient som kan delta i videokonferens med andra stora system från till exempel Cisco and Polycom.

Realtidstext med inbäddat text, video och ljud. T-Meetings 'G.R.E.A.T'-protokoll väljer automatiskt mellan olika textprotokoll och därmed tillförsäkrar dig en fungerande kommunikation. Du kan alltså kommunicera med motparter som använder olika typer av textprotokoll.

TM-PC stödjer både SIP-baserad realtidstext "Reliable text" och ger T.140 stöd genom att använda T-Meetings eget protokoll G.R.E.A.T för automatisk anpassning (detta behövs när din motpart har stöd av endast en av dessa standarder). "Reliable text" stödjs av svenska Post och Telestyrelsen samt internationellt av ITU-T.140/IETF RFC4103.

TM-PC PRO Följer standarden för Totalkommunikation och hanterar därmed all typ av media som Video - Röst - Chatt i Realtidstext. 
Norges nationella förmedlingstjänst för teckenspråk och texttelefoni använder TM-PC PRO i HD-kvalitet ner till bandvidd på 512 kbps. Hög videoskärpa i kombination med stort antal frames per sekund gör det möjligt för TM PC-PRO att på ett stabilt sätt möjliggöra säker avläsning av slutanvändarens och tolkens teckenspråk.

PRO

Användarlösningar för proffessionellt bruk. T-Meeting anser att människor har rätt till likvärdig service genom hela livet även om man har en kombination av funktionsnedsättningar. Alla våra användarlösningar inkluderar döva, hörselskadade dövblinda och talskadade.