TM-PC Trepart

Med TM-PC Trepart kan du ringa upp två andra användare av Alternativ telefoni som följer standarden Totalkonversation. Den du kopplar upp behöver alltså inte ha samma fabrikat på sin bildtelefon som du. Alla uppkopplade ser samma sak. TM-TC Trepart i övrigt identisk med TM-PC.

Exempel på användning

  • Koppla in en tolk i ditt samtal. Kan vara bra att ha på jobbet
  • Ring upp en anhörig när du behöver hjälp från denne. Kan vara bra att ha på sjukhuset.

Demofilm

I detta exempel rings en tolk ut för att ett snabbt beslut ska kunna tas mellan en teckenspråkig kvinna och en icke-teckenspråkig ung man.

"Jag vill åka på filmfestival med några kompisar..."

TM - Videokvalitet i topp

TM följer standarden Totalkonversation och erbjuder bästa möjliga video, ljud och Realtidstext.
Detta gör att man kan nå nationell tolkservice på teckenspråk och texttelefon.
TM finns för läsplattor, mobiltelefoner och datorer. TM fungerar även utmärkt som användarterminal vid videokonferenser.