TM-PC Fyrpart

Vi för samman människor! TM-PC Fyrpart binder samman taltelefoni, bildtelefoni och samhällstjänster. Det går alltså att ringa upp och koppla in någon som har vanlig taltelefon till mötet. Ett exempel på scenario kan vara en användare som samtalar (video) med sin syster(video) och en god man (taltelefon) med hjälp av en teckenspråkstolk (video).

  • Bra för alla som vill samtala med fler än en över bildtelefon/telefon.
  • Distansmöte mellan flera parter i föreningen eller på jobbet
  • Ring upp en anhörig från sjukhuset när du behöver hjälp och koppla själv in en distanstolk om det behövs
  • Gör att du tryggt får koll på läget och spar in på resor.

TM-PC Fyrpart är öppen standard för video och fungerar ihop med bildtelefoner som använder Totalkonversation (Alternativ telefoni). Den du kopplar upp behöver alltså inte ha samma fabrikat på sin bildtelefon som du. Alla uppkopplade ser samma sak. TM-PC Fyrpart är i övrigt identisk med TM-PC.

Demofilm

Här visas hur ett fyrpartssamtal skulle kunna se ut. Endast en av deltagarna behöver ha fyrpartsfunktion.

 

I detta exempel rings en tolk ut för att ett snabbt beslut ska kunna tas mellan en teckenspråkig kvinna och en icke-teckenspråkig ung man.

"Jag vill åka på filmfestival med några kompisar..."

TM - Videokommunikation för alla

TM kan användas såväl som bildtelefon som terminal vid videokonferenser.
Även flerpartssamtal på distans är möjligt. Telefonsvarare, realtidstext och anpassningar för synskadade ger inkludering. Kontakter samlar du i kontaktlistan.
Om du inte hann svara kan du se i historiken vem som ringde och läsa av telefonsvararen. Välj mellan text eller videomeddelande.
TM finns för läsplattor, mobiltelefoner och datorer.