TM-MC

TM-MC är TM för MAC-datorer. Det är alternativet för samtal för dig som är teckenspråkig eller av andra skäl behöver stöd för en samtal med tolk eller texttelefoni. Den kan alltså fungera både som en bildtelefon och texttelefon. Den är enkel att installera och kan användas med det inbyggda operativsystemet. Produkten uppfyller integritets-och säkerhetskrav och all media är krypterad. Det betyder att all trafik (ljud, bild och text) under samtalet krypteras om motparten stödjer kryptering. Du kan aktivt ha applikationen på i bakgrunden (Multikörning) och därmed arbeta på din dator samtidigt som du är anträffbar för inkommande videosamtal. TM-MC tar upplevelsen av videosamtal till en högre nivå och är smidig att använda. 

Användning

Videotelefon för teckenspråkiga
Video, eller bildtelefonsamtal som många kallar det, gör att du även kan kommunicera på teckenspråk med andra som har bildtelefon eller ringa tolktjänster. I Sverige finns en nationell tolktjänst för teckenspråk som är öppen dygnet runt alla dagar i veckan.

Om du inte kunde svara
När du sätter på applikationen så kan du se ifall någon försökt få tag på dig medan du var upptagen. Listan "Obesvarade samtal" hjälper dig att se vem det var. Det finns en inbyggd videosvarstjänst vilket innebär att du kan lämna videosvarsbesked på teckenspråk och få tillbaka videomeddelanden på teckenspråk. Du kan alltså lämna hemmet eller arbetsplatsen och ändå få videomeddelanden. Du kan också välja textsvar eller ljud om du hellre vill ha det. 

Kognitivt stöd
Video gör att du kan se den andre. Video- ljud- och textkvaliteten är mycket hög för att kommunikationen ska klara den höga nivå av krav som våra användare ställer. 

Anpassning
Synanpassning i inställningar gör att texten kan anpassas så att du får den färg och storlek du önskar.
Möjlighet till videotelefoni, ljud och realtidstext med mycket hög kvalitet.
Du kan även ansluta TM-MC till varseblivning. 

Åtkomst till samhällstjänster
TM-MC är utformad enligt standarden Totalkonversation och kan använda dagens förmedlingstjänster för bildtelefoni och texttelefoni. Även analog texttelefoni är möjlig.

Hur skaffar jag T-Meeting TM/TERA?

Både T-Meeting TM och TERA är hjälpmedel. Regionerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det i vardagen - eller om dina behov har förändrats. Hur det sker och vilka regler som finns beror på var du bor. Vänd dig till din region för hjälp – exempelvis Hörcentralen, Alternativ Telefoni eller Habiliteringen.
Behöver du T-Meeting TM/TERA i ditt arbete är det genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen ansökan av hjälpmedel sker.

TM-MC kan även förskrivas till norska användare via NAV.

Standarder och systemkrav

TM-MC följer MFDs definition av Totalkonversation vilket innebär att den fungerar både bildtelefon och texttelefon, och ger möjligheter att blanda teckenspråk, tal och skriven text. Stödjer världsstandarden för realtidstext RFC 4103/T.140 samt SIP- baserat realtidstext “Reliable text”. Detta är möjligt tack vare T-Meetings protokoll G.R.E.A.T som möjliggör automatisk anpassning till motpartens textprotokoll. Därmed tillförsäkras du en fungerande realtidstextkommunikation. SIP- baserad klient som kan delta i videokonferens med andra stora system från till exempel Cisco and Polycom.

Operativsystem: Apple macOS 10.11 eller nyare. 
Hårdvarukrav: Appledator med kamera som klarar senaste macOS . Exempel: Apple MacBook Air 2017, MacBook Air (M1, 2020) ,MacBook Pro (2020) eller nyare, 
Tillbehör: extern webbkamera rekommendation  Logitech HD Pro Webcam C920 eller motsvarande.

TM - Video och distanskommunikation för alla


Funktionellt likvärdig telefoni

Döva och andra teckenspråkiga kan telefonera som andra, antingen direkt till andra med bildtelefon, allmän videotelefoni eller via den nationella förmedlingstjänsten för teckenspråk. Det går också att ringa upp teckenspråkstolk om man vill ha ett samtal i rummet tolkat - på sjukhus, i hemmet eller vart du än är.

De med nedsatt syn är de första som började använda TM och är en hjärtegrupp för T-Meeting. Genom att extremt höga krav ställts har alla T-Meetings produkter en mycket hög kvalitet. Det finns möjlighet att anpassa textstorlek och färg på text och bakgrund och svarsknappen går att förstora så att den täcker hela skärmen. All text kan överföras till punktskrift.

Hörselnedsatta som behöver texttelefon. Bra när man vill ringa till någon annan som har texttelefon. Genom att ringa den nationella samtalsförmedlingen för texttelefoni går det dessutom att ringa vem man vill. En person fungerar som förmedlare och skriver det som mottagaren säger i andra änden.