Illustration av virus i blå färg

Hur T-Meetings produkter kan hjälpa i coronatider

Hedersomnämnande för T-Meeting i inUse Award

T-Meeting fick hedersomnämnande i prestigefulla inUse Awards 2020. Det är en fin bekräftelse på att vi verkligen gör användarnas vardag enklare.

Döv på sjukhus och gruppmöte över video, taltelefon och med tolk

Att kunna nå andra och vara nåbar när man själv vill är viktigt även för döva, dövblinda och hörselskadade. Så här kan användaren kopplar in tolk i samtalet i vården- utan att sjukhuspersonalen belastas.

Döva på boenden behöver egen telefon

En döv på ett boende som behöver en egen bildtelefon har rätt till detta, precis som alla andra som har egen telefon. T-Meeting har både bildtelefoner och lösningar för hörselskadade och talskadade. De fungerar på likadant sätt. Det gör det lätt för omsorgspersonal.

Med TERA 'hör' alla vem som ringer på dörren.

Äldre behöver idag hjälp med att handla. Med TERA-textade telefonsamtal kan även hörselvarierade enkelt kommunicera. Mottagaren använder sin vanliga telefon. När det ringer på porttelefonen är det enkelt att släppa in rätt person.

Se den du pratar med och tolken samtidigt

Finns det en lösning där det går att se den en ringer till och tolken samtidigt? Till exempel för ett videosamtal med vården?

Distansundervisning för hörselskadade

För distansunervisning för hörselvarierade finns lösningar för situationer som exempelvis: Textade telefonsamtal, Videomöten på distans, Flerpartssamtal och Lokal textning (skrivtolk i fickan).

Minska smittrisken: Skrivtolkning med TERA och Distanstolken

Med hjälp av TERA-Local kan skrivtolkning ske på plats med automatisk AI-tolk. Med TERA kan även telefonsamtal textas automatiskt. Distanstolken kan användas för skrivtolkning på distans.

Distanstolkning - teckenspråk

T-Meetings plattform gör att ordinarie tolkar säkert kan arbeta på distans, på kontoret eller i hemmet. Tryggt för sjukvårdspersonal, användarna och deras anhöriga. Plattformen bygger på öppen standard och telefoni - passar alltså med hjälpmedel som redan förskrivs till anhöriga och döva. Möjlighet till flerpartssamtal gör att fler kan kopplas upp även befintlig tolktjänst 24/7/365.

Rengöring av mobil

I och med Corona (covid-19) så kan det vara bra att då och då rengöra din telefon/platta utöver att tvätta händerna oftare.