Illustration av virus i blå färg

Artiklar om hur T-Meetings produkter kan hjälpa i coronatider

Hedersomnämnande för T-Meeting i inUse Award

25 November 2020

T-Meeting fick hedersomnämnande i prestigefulla inUse Awards 2020. Det är en fin bekräftelse på att vi verkligen gör användarnas vardag enklare.

TM-PC Pro kostnadsfritt för tolkcentraler

17 November 2020

Förlängt Coronaerbjudande: Kostnadsfri Distanstolken/ TM-PC Pro för tolkcentraler

Ökad nåbarhet samtidigt som vården avlastas

3 June 2020

Att kunna nå andra och vara nåbar när man själv vill är viktigt även för döva, dövblinda och hörselskadade. Så här kan användaren kopplar in tolk i samtalet i vården- utan att sjukhuspersonalen belastas.

Döva på boenden behöver egen telefon

6 May 2020

En döv på ett boende som behöver en egen bildtelefon har rätt till detta, precis som alla andra som har egen telefon. T-Meeting har både bildtelefoner och lösningar för hörselskadade och talskadade. De fungerar på likadant sätt. Det gör det lätt för omsorgspersonal.

Hur vet jag vem som ringer på dörren?

22 April 2020

Äldre behöver idag hjälp med att handla. Med TERA-textade telefonsamtal kan även hörselvarierade enkelt kommunicera. Mottagaren använder sin vanliga telefon. När det ringer på porttelefonen är det enkelt att släppa in rätt person.

Från Tolk i fickan till Distanstolk vid behov

15 April 2020

Det finns olika vägar att komma igång och utvecklas med de smarta tolklösningar med T-Meetings plattform har. Ni väljer själva vilken nivå ni vill vara på: 1. Kom igång - Koppla in tolken själv 2. Hjälp flera - Öka nåbarheten 3. Skräddarsy - Anpassa efter behovet 4. Full affärskoll - Komplett tjänst End-To-End

TERA - Komplett Kommunikation

1 April 2020

TERA har inbyggd automatisk textning och talsyntes, TERA-AI som bygger på AI/ML (Machine Learning). TERA har utvecklats från T-Meetings hjälpmedel för döva, dövblinda och hörselskadade och har därför även video.

Se den du pratar med och tolken samtidigt

23 March 2020

Finns det en lösning där det går att se den en ringer till och tolken samtidigt? Till exempel för ett videosamtal med vården?

Distansundervisning för hörselskadade

22 March 2020

För distansunervisning för hörselvarierade finns lösningar för situationer som exempelvis: Textade telefonsamtal, Videomöten på distans, Flerpartssamtal och Lokal textning (skrivtolk i fickan).

Varför ska jag välja TERA för tal-till-text?

18 March 2020

Det har kommit in en fråga: Fysiska möten ersätts i rasande fart med digitala då många kommer att få jobba hemifrån fortsättningsvis. Vilket ställer till det för hörselskadade och döva. Vilka av videokonferenssystemen på marknaden fungerar lättast med livetextning?

Minska smittrisken: Skrivtolkning med TERA och Distanstolken

16 March 2020

Med hjälp av TERA-Local kan skrivtolkning ske på plats med automatisk AI-tolk. Med TERA kan även telefonsamtal textas automatiskt. Distanstolken kan användas för skrivtolkning på distans.

Distanstolkning - teckenspråk

16 March 2020

T-Meetings plattform gör att ordinarie tolkar säkert kan arbeta på distans, på kontoret eller i hemmet. Tryggt för sjukvårdspersonal, användarna och deras anhöriga. Plattformen bygger på öppen standard och telefoni - passar alltså med hjälpmedel som redan förskrivs till anhöriga och döva. Möjlighet till flerpartssamtal gör att fler kan kopplas upp även befintlig tolktjänst 24/7/365.

Rengöring av mobil

16 March 2020

I och med Corona (covid-19) så kan det vara bra att då och då rengöra din telefon/platta utöver att tvätta händerna oftare.