Kommunikation på lika villkor för alla

Det handlar om rättvisa och mänskliga rättigheter. Det är också att vara smart eftersom när man designar för den med stora krav så får vi bra produkter för alla.

Nå den man vill prata med var som helst

Medan det är en självklarhet att olika telefonsystem varhelst i världen fungerar ihop med varandra gäller inte samma sak för den videokommunikation som de flesta använder idag. Skype talar bara med Skype, FaceTime talar bara med FaceTime och så vidare. Och aldrig ska de mötas. Varför? Svaret är: för att de inte kan annat - de följer ingen öppen standard. 
Vår filosofi är att videokommunikation liksom telefoni borde vara standardiserad. Det gör att de som är beroende av video och realtidstext också kan ringa vart de vill. 

Nåbar på vanligt telefonnummer

Det är inte en självklarhet idag att alla får ha ett eget telefonnummer. Ett telefonnummer som man kan vida samhällsservice över telefon eller trycka på sitt visitkort. För oss är det en självklarhet att alla har rätt till detta. 

Att se och uppfatta den andres språk

För många är videokvaliten oerhört viktig för att kunna kommunicera. Det gäller teckenspråkiga personer och de som vill kunna läsa av läpprörelser. Att inte tumma på videokvalitet är mycket viktigt.
Bildkvalitén i videokommunikation

Använda och ge samhällstjänster över telefon

Att kunna ringa till en myndighet eller företag för att ställa frågor eller ringa vården utan att en tredje person är inblandad. Tolkar och anhöriga är mycket viktiga men helst vill man klara sig själv så lång det går. Om myndigheten dessutom har god tillgänglighet kan till exempel döva arbeta där för att ge telefonrådgivning till andra döva.

Såväl enskilda personer som myndigheter och företag ska vara tillgängliga

Kommunikationslösningar inom hjälpmedelsområdet har i många år varit fokuserade på att enskilda användare och deras närmast anhöriga ska kunna kommunicera. Vi menar att detta inte räcker. I ett moget välfärdssamhälle ska myndigheter och företag vara tillgängliga.

Lika möjligheter till anställning oavsett funktion

Personer som har liknande erfarenheter som den som ringer har möjlighet att förstå bättre. Genom att starta från en gemensam grund kan organisationer erbjuda skräddarsydda lösningar för alla. Det gör att till exempel en döv person kan ringa med vanligt telefonnummer till en myndighet direkt och tala med en döv anställd på teckenspråk.