Vi gör det möjligt

Vi arbetar för full nåbarhet för alla. För detta behövs smarta och tillgängliga lösningar för såväl enskilda personer för organisationer. Vår filosofi är att det som är bra för spetsanvändare är bra för alla. Vi gör det möjligt för allt fler att vara delaktiga i samhället.

Innovativ design för alla

Som en liten snabb spelare på den internationella arenan arbetar vi ständigt med teknikutveckling i människans tjänst. Vi utformar lösningar som ingen sett förut. Vår erfarenhet bygger på mer än tjugo års arbete inom elektronisk kommunikation och lösningar inom tillgänglighet. Vi är därför väl rustade för utmaningar inom tillgänglig digitalisering. Med våra senaste innovationer inom AI- talsyntes och automattextning samt tjänsteinnovation har vi nu kommunikationsteknik som är bra för alla.

Likvärdighet

Vi är ett språkföretag. Grundarna Max och Faruk Tairi startade som språktolkar. För att klara av fler tolkningar började de med bildtelefoni. Då såg de att detta kunde vara något för döva. Det har alltid varit naturligt för oss att döva ska ha samma rättigheter som hörande. Därför har T-Meetings bildtelefoner alltid haft riktiga telefonnummer. T-Meeting var också först med automatisk GPS-positionering av samtal.

Våra medarbetare

T-meeting är baserat i Malmö. All kod är egenutvecklad. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av produktutveckling och plattformsutveckling inom såväl som utanför Sverige. Vår kunskapsbas består av mer än femtio medarbetare och bland dessa finns doktorander inom systemutveckling och programmering. Engagemanget är stort och produkterna vårdas som barn. Vi lyssnar på våra användare och bygger det som de vill ha. Finns det ingen standard så sätter vi den. 

Jobba hos oss?

Är du sugen på att arbeta med problemlösningar och teknik? Är du en driftig och engagerad individ? Känner du för att arbeta på en inspirerande arbetsplats där du hjälper människor i deras vardag genom de lösningar du medverka att utveckla? Då kan T-Meeting vara arbetsplatsen för dig. Skicka gärna intresseanmälan med din fullständiga CV.