Vi bygger värde varje dag

Vi lägger stor möda på att ständigt utveckla och förbättra sina produkter och tjänster för att kunna erbjuda det bästa och driftsäkraste på marknaden. Våra produkter är genomtänkta system som går att underhålla. Det gör att vi kan ge våra distributörer och partners tryggheten av snabba leveranser. 

T-Meeting erbjuder produkter och service för hela världen. Vi arbetar nära marknaden vart vi än kommer.
Vi är en liten snabb spelare på den internationella arenan - vår teknologi är långt före.

Erfarenhet, kompetens och engagemang

T-Meeting är baserad i Sverige. Vår kunskap och erfarenhet bygger på mer än tjugo års dedikerat arbete inom elektronisk kommunikation. Vi samarbetar gärna med funktionshinderorganisationer, myndigheter och andra som delar vår vision kring Kommunikation för alla.

Vi utvecklar vi våra produkter med hjälp av egna utvecklare. Engagemanget är stort, produkterna vårdas som barn och vi tar ansvar. Verklig nytta är grunden till all vår utveckling där vi alltid utgår från användarens synvinkel.

Våra värderingar

  • Kommunikation - För alla
  • Kvalitet - För alla
  • Kompetens - Vi gör det möjligt

Det gör att närhet till användare och utvecklare och snabb respons är viktigt.

Hur vi jobbar

Spetsteknologi och välfärdsteknologi

Vi arbetar ständigt med teknikutveckling i människans tjänst och utformar lösningar som ingen sett förut. 

TERA, utformad med hjälp av artificiell intelligens är en AI-tolk som gör att hörselnedsatta och talskadade kan ringa vanliga telefonsamtal. TERA textar det motparten säger och kan ge röst åt den text du skriver. text som finns kvar efteråt.

T-Meeting gör det möjligt för organisationer att inkludera personer med kommunikationsnedsättning och som vill ha det främsta inom realtidskommunikation. Tudorkliniken i Halmstad är ett utmärkt exempel.  Med sina videobesök möjliggör de för både hörande och teckenspråkiga patienter att rådfråga vårdpersonal via ett webbgränssnitt eller den av landstinget förskrivna bildtelefonen i hemmet. T-Meetings lösning erbjuder gruppsamtal och mycket hög HD-videokvalitet (?ultra-high-definition 4K video). Det underlättar både för att ta med anhöriga i samtalet var de än är eller för läkare att ge rådgivning till varandra. 

Användbarhet och hållbara systemlösningar

Vi lyssnar på våra användare och bygger det som de vill ha. Mångåriga erfarenheter, språkkompetens med spetsteknik gör att vi kan leverera elektronisk kommunikation för alla. När användarna ville ha en produkt som passade deras behov hellre än att hålla reda på en rad olika produkter - så gjorde vi det. Mjukvaran och gränssnittet är konfigurerbart.

T-Meeting bygger standarder och sammanlänkning. Alla våra produkter uppfyller till exempel SIP-standarden (SIP=Session Initiation Protocol). Vi använder internationella öppna standarder där de finns och när de inte finns sätter vi standarden. Eftersom våra lösningar är molnbaserade och krypterade* har vi obegränsad skalbarhet och inbyggd säkerhet.