Privatperson: Vardagen

T-Meeting är hjälpmedel. Landstingen och regionerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om man behöver det i vardagen. Hur det sker och vilka regler som finns beror på var man bor. Behöver man T-Meeting i sitt arbete är det genom Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen ansökan av hjälpmedel sker. 

Vid utprovning av hjälpmedlet görs normalt en behovskartläggning av förskrivaren. Denna ligger till grund för val av hjälpmedel. Med hjälp av den skräddarsys inställningar och kringutrustning för användaren.

 

 

Privatperson: arbetet

TBD

Myndigheter, företag och organisationer

TBD