Förmedlingstjänst-VRX

Din kompletta förmedlingstjänstlösning i en lättanvänd, inbyggd molnapplikation.

 

"Nationell Förmedlingstjänst-VRX" är en helhetslösning för förmedlingstjänsterna Bildtelefoni, Texttelefoni och Taltjänst och är avsedd för en nationell tjänsteaktör. Det är en komplett och flexibel kundupplevelseplattform som automatiserar affärsprocesser samtidigt som "supervisors" får analys och rapportering för att hantera ett verksamhetscenter i världsklass. Förmedlingstjänster hjälper dig att hantera de kanaler som era kunder föredrar och ge dem en riktig bra serviceupplevelse. 

Nationell Förmedlingstjänst är en totalkonversationsplattform som är speciellt framtagen för förmedlingstjänster via telekommunikation, vilket betyder att video, realtidstext och röstsamtal kombineras i en och samma tjänst.  Vi är experter inom kommunikationsområdet för människor med funktionsförutsättningar; så som dövhet, hörselskada, dövblinda och de som är äldre och är i behov av specialistvård. Med vår plattform lämnas ingen utanför! Lösningen "Ring direkt" är T-Meetings mest utvecklade Nationella Förmedlingstjänst inom området, och detta i hela världen. Ring direkt är en unik funktion som gör att döva och hörselskadade kan ha ett vanligt telefonnummer. Nåbarheten ökas avsevärt genom att användaren kan ringa och ta emot samtal direkt och i ett enda steg. Tolk (videotolk, skrivtolk) kopplas in automatiskt i samtalet, alltså inga extrasteg eller väntetider för tolksvar. Ring direkt ger döva och hörselskadade samma rättighet som alla andra när det gäller att kunna nå andra och bli nådd. Vinsten för oss alla blir större då möjligheten att göra sig gällande på arbetsmarknaden ökar för den här gruppen, som är 18,5% i Sverige. NAV i Norge har använt T-Meetings VRX sedan 2014 och har idag den mest utvecklade tjänsten inom området i världen. NAV är ensam om att erbjuda tjänsten Ring direkt till sina kunder idag vilket göra att NAV har den mest tillgängliga tjänsten i världen.

T-Meeting tar hand om helheten. Det förenklar driftsäkerhet och supportfrågor tas enkelt hand om. Helheten testas av oss och ingen tredje part behöver vara inblandad. Vår filosofi är att alltid hålla bästa kvalitet och arbeta med ständig utveckling. Eventuella problem åtgärdas genast. Driftstart är ett särskilt viktigt skede och våra driftsstart-tester säkerställer en friktionsfri övergång.

 

 

 

ÄR DEN HÄR PRODUKTEN NÅGOT FÖR DIG?                                           KONTAKTA OSS 

 

 

 

DE VIKTIGASTE FÖRDELARNA

 

UTMÄRKT KUNDSERVICE OAVSETT KONTAKT-METOD

Ge en sammanhållen kundservice för alla kontaktmetoder som kunder väljer att använda; telefon, realtidstextning, video/bildtelefoni, samtal med tolk. 

MOBIL ARBETSKRAFT

Tolkarna eller agenterna är anslutna och arbetar var som helst. Handledare har verktyg till sitt förfogande som visar instrumentpaneler i realtid. Webbaserade administrationsverktyg möjliggör att man enkelt kan göra konfigurationsändringar till agenter, köer och färdigheter.

ÖPPEN ARKITEKTUR

Effektivisera affärsprocesserna med våra öppna APIer och verktyg. 

SKALBARHET

Ett flexibelt system där du väljer vilka funktioner du vill ha i just din förmedlingstjänst.

 

                                

 

 

 

 

 

Tolken i centrum

Nationell Förmedlingstjänst är specifikt utvecklad för förmedlings-arbete och tolkar och innehåller alla de funktioner som behövs för förmedlings- och tolktjänster. I denna verktyg är tolken i centrum och funktioner är skräddarsydda efter tolkens arbetsvardag.


Administration Portal

Vår kraftfulla administrationsportal är ”maskinrummet” i din förmedlingslösning som ger arbetsledaren en omfattande översikt över drift och prestanda i realtid. Här kan ni övervaka trafiken, spåra nyckeltal inklusive besvarade samtal, väntetider mm.

 

 

 

Referenser

Bra kvalitet är nyckeln till en lyckad samhällstjänst. Det spar också pengar. När NAV gick över till T-Meetings Nationell förmedlingstjänst kunde den tekniska personalen minskas från sju till en person. Denna person kunde dessutom ägna större delen av sin arbetstid med annat än teknikfrågor eftersom allt funkar så bra.

Bildetolk: Förmedlingstjänst för bild- och texttelefoni samt teckenspråks-, skriv, och dövblindtolkning, NAV i Norge