TM-PC Pro kostnadsfritt för tolkcentraler

T-Meeting och Lidol förlänger Coronaerbjudandet om kostnadsfri Distanstolken/ TM-PC Pro och gruppmöten. Detta är den lösning som NAV i Norge använder för sin bild- och texttelefonitjänst. Nu låter vi tolkcentraler i Sverige också få tillgång till denna tolklösning. Denna liksom alla T-Meetings produkter är skräddarsydda för att klara alla tolksituationer, dövblind- och teckenspråkstolkning samt skrivtolkning.

För att komma igång behövs PC och en licens från oss. Vi bjuder på utbildning. Det tar ca 1/2 timma att komma igång. Sedan är det bara att koppla upp samtal. Distanstolken/ TM-PC Pro fungerar naturligtvis med hjälpmedel som förskrivs. Tack vare den öppna standarden Totalkonversation (tillgänglig SIP), går det att ringa upp personer som har: 

  • bildtelefon av alla fabrikat
  • videotelefon av olika fabrikat inklusive industriella lösningar
  • telefoner i form av mobiltelefon, traditionell telefon eller säker telefon på sjukhus (t.ex. DECT).
  • TERA-abonnent, samtalet kommer att textas för denne (förskrivs som hjälpmedel)
  • texttelefon

T-Meetings lösningar uppfyller lagar och direktiv inom tillgänglighet och är alltså framtidssäkert samt kan kryptera samtalen.
Kontakta Lidol gällande detta erbjudande.