The revolution is here...

Läs mer om TERA

Här finns länkar till broschyrer och annan information om TERA

TM-Push - alltid nåbar

Äntligen kommer TM-Push, för TM Mobile. Det är först när man är nåbar som man är tillgänglig. TM-Push gör att det ringer i mobilen oavsett om appen är igång eller inte.

The 2017 T-Meeting Conference

This event is primarily for T-Meeting customers and partners from Sweden and abroad, and for those with interest in communication solutions for Deaf, visually impaired and Deaf-blind individuals.

TERA takes the spotlight

T-Meeting’s revolutionary TERA smart-phone app was the star of the company’s annual conference in Sweden.

SPEECH APP ABOUT TO START A REVOLUTION

A smart-phone app that converts speech to text with astonishing accuracy is about to start a revolution for people with hearing and speech disabilities. “TERA” is being launched worldwide, and has already been acclaimed in demonstrations in Norway and Sweden.